Afgrødernes kvælstof optimum og mineraliseringen af kvælstof fra jorden varierer stærkt fra år til år og fra mark til mark. Med Yara N-tester finder du kvælstof niveauet i den enkelte mark før sidste gødskning og fastlæggelse af kvælstofbehovet. Herefter kan du graduere tildelingen inden for marken med N-sensor eller Atfarm.

Med N-tester måles klorofyl indholdet i bladene, og målingen omsættes til en anbefaling for N-tildeling....


En korrekt indstilling af gødningssprederen og kontrol af spredebilledet kan ofte give et merudbytte på et til to hkg pr. ha.
 

 Læs artiklen, der er bragt i FRDKnyt januar 2019 side 18

 

Placer NPK-gødning til vårbyg og juster kvælstofmængden i forhold til vækstbetingelser og udbytteforventninger

Annoncørartikel  fra FRDK-Nyt, januar 2018

Læs artiklen, der er bragt i FRDK-nyt januar 2018 side 18

Smugkig på indhold i FRDK-nyt januar 2018

 

Please reload

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481