• Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK

Ærter og vårbyg i samdyrkning er godt for sædskiftet

Er overskrift god, når ærter var ramt af ærtesyge? Samdyrkning med byg redder udbytte på mark med ærtesyge.

UDKAST

Kristian Søberg fra Harlev ved Århus har i den forgangne sæson samdyrket ærter og vårbyg. Han har høstet omkring XX tons pr. ha og høsten af de XX ha gik godt. Havde ærter været dyrket alene var det måske endt i katastrofehøst, da ærter var plaget af ærtesyge.

Afgrøden lige før høst. Foto: Hans Henrik Pedersen

Formål med samdyrkning

Kristians formål med at samdyrke ærter og vårbyg er at have flere afgrøder i sit sædskifte og dermed flere gode forfrugter til sit areal med vinterhvede. Samtidig tilfører ærter mykorrhiza til jorden, og det har betydning for bedre optag af fosfor i den efterfølgende afgrøde. Se video.

Anvendelse af afgrøden

Kristian har en stor amerikanersilo, hvor han blander alle afgrøder: hvede, rug, havre, vårbyg og ærter. (Kan det passe at alt blandes sammen? - er det en lufttæt silo? Det lyder ikke til at være let at optimere blandinger med kun en silo) Når det hele er blandet sammen optimeres blandingen og anvendes til grisefoder. Derfor har han da også høstet vårbyg og ærter sammen, og efterfølgende taget en prøve for protein og tørstof. Med et indhold på XX pct. protein, supplerer ærterne kornet rigtig godt. Se video.

Ulemper ved samdyrkning

Der er selvfølgelig også lidt ulemper, når to så forskellige afgrøder dyrkes sammen. Når ukrudt skal bekæmpes, er det ærtemidler, der anvendes, og de er noget dyrere end de midler, der kan bruges til korn alene. En anden ting man skal være opmærksom på er, at det tager længere tid at høste, og så skal ærter når når de er modne - indenfor få dage. Derfor må arealet ikke være større, end at det kan nås. Se video.

Pas på sædskiftesygdomme

Kristian havde også ærter og vårbyg i marken i 2016, hvor han i marken såede to striber med henholdsvis ærter og hestebønner i renbestand. Marken var i år præget af ærtesyge. Det var tydeligt, at angreb var værst i striben, hvor der ærter var dyrket i renbestand i 2016. I striben, hvor der der for fire år siden var hestebønner, var ærterne derimod ikke synderlig hæmmet af ærtesyge.

Er det relevant at indsætte cropsat målonger, der viser forskelle i vækst over marken?

Pløjefri etablering

Arealet på 8,5 ha har siden 2010 været pløjefrit. Forfrugten er vinterhvede og jordtype varierer mellem JB 5 og JB 7. Før såning i foråret er marken harvet i15 cm og derefter sået med rotorharvesæt (Er du sikker på at det ikke er sået med Christians CO4 tandsåmaskine?) den 14. april. 100 kg vårbyg og 100 kg ært er sået pr ha. Det er blandet i fuldfoderblander og herefter med snegl ført over i såmaskinen, for at blive samsået i 5 cm dybde. Der er ved denne metode sket en mindre afblanding, så fremover bør det blandes på ladegulvet, inden det kommer i fuldfoderblanderen. Der er udført en ukrudtsbekæmpelse med 1,0 l Stomp + 1,0 l Fighter og XX svampebekæmpelse.

Høsten

Afgrøden blev høstet den XX

Formålet med ReMIX-projektet er at afprøve og demonstrere samdyrkning i praksis. FRDK har besøgt otte landmænd i løbet af sæsonen.

Arbejdet udføres i samarbejde med Roskilde Universitet

72 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481