• Frederik V. Larsen

Vælg sentblomstrende olieræddikke

Olieræddiker er grundet det begrænsede artsvalg dominerende på lovpligtige efterafgrødearealer. På MFO-arealer med krav om to arter er honningurt den bedste partner til olieræddike.

Til venstre på begge billeder ses den tidligt blomstrende sort Romesa. Til højre ses den sentblomstrende sort Agronom. Se mere på twitter @FredVLarsen


Artikel er udgivet maj 2020 og opdateret i januar 2021


Vælg en sentblomstrende olieræddike

Vi testede på Barløsegård i 2018 flere sorter af olieræddike. Fotos herover er fra 2. oktober 2018. Karakter for tendens for tidlig blomstering er henholdvis 6 for Romesa og 4 for sorten Agronom.

Såning før høst Særligt ved såning før høst, bør du vælge en sentblomstrende sort. Så undgår du ræddiker, der har skudt i vejret, hvis høsten bliver forsinket. Meget olieræddike købes alene ud fra kg pris. I shopFRDK stod sorterne Romesa og afløseren Ikarus tidligere for den største del af salget. I 2020 overtog Barracuda og et par andre sentblomstrende sorter en stor del af salget. Disse sorter koster kun marginalt mere end de tidligt blomsterende sorter.

Grønsager, kartofler og roer I shopFRDK sælges også olieræddikesorten Farmer, der kan sanere for nematoder. Den bør du vælge, hvis du har grønsager, roer eller kartofler i dit sædskifte. I sådanne sædskifter er det dog endnu bedre at vælge en frivillig Terra Gold efterafgrødeblanding fx TG-3 eller TG-13.

Tjek den tyske sortsliste Ved valg olieræddikesort er en høj karakter for biomassetilvækst vigtig. Karakter for ”Tendens til tidlig blomstring” bør være lav. Sorterne i shopFRDK er på den tyske sortliste karakteriseret således:

Kilde: Bundessortenamt (2020) Beschreibende Sortenliste side 322-328. Ikarus data er fra 2015. Romesa er udgået at sortlisten; men har vækst som Ikarus.

Foderradise eller sennep som alternativ Foderradise er nært beslægtet med olieræddike. Den er lavtvoksende og sent blomstrende. Udsædsmængde er mindre, så 1 kg foderradise kan erstatte 1,5 til 2 kg olieræddikke. Ifølge et svensk forsøg er sorten structurator lige så resistent mod kålbrok, som flere sorter af olieræddike. Kilde: "Konsten att hantera klumprotsjuka" Svensk Frötidning 3/12 s 11-14

Parceller sået 27. august 2019 ved CarbonFarm vært Jacob Justesen.

Tv: Foderradise 8 kg/ha Th: Ræddike (Romesa) 20 kg/ha, Foto: 7. november 2019


Gul sennep Sennep er prisbillig og hurtigstvoksende. Den er sammen med olieræddike godkendt som en lovpligtig mellemafgrøde. Som efterafgrøde er det specielt vores nematoderestistente sorter, der er interessante i roesædskifter. Gul sennep er modtagelig for kålbrok, så brug bør minimeres i rapssædskifter.

Læs mere om sorter i shopFRDK

shopFRDK.dk åbner sidst i januar for sæson 2021


Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481