• Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK

Lave udbytter giver dårligere klima og arealeffekten bør indregnes

Når udbytterne går ned, eksempelvis ved at dyrke økologisk, skal der mere areal til for at opretholde produktionen, hvilket øger klimabelastningen, fremgår det af flere artikler i Landbrugsavisen 28. september 2019. Desværre har økologerne ingen umiddelbare løsninger på den udfordring, hvilket også fremgik af artiklerne. Opslaget med artiklerne kan ses her.

Arealeffekten bør regnes med

11 procent af drivhuseffekten skyldes indirekte arealændringer, men det er svært at regne på. Det er en stor fejl, hvis man ikke regner effekten af indirekte arealændringer med, når man ser på klimaeffekten af forskellige politiske tiltag. Det mener Jannick Schmidt, lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i livscyklusanalyser. Ifølge Jannick Schmidt skyldes 11 procent af verdens drivhusgasudledninger afskovning. Tager man for eksempel en hektar ud af dyrkning i Danmark eller lægger 3-4 hektar havre om til økologi og høster lavere udbytter, skal produktionen øges et andet sted. Der er nemlig år efter år brug for en stigende produktion i takt med, at befolkningen vokser.

Ingen fast metode til at måle arealeffekten

Arealeffektens betydning for klimapåvirkningen er svær at regne ud, men den er der, erkender klimaprofessor og konstitueret institutleder, Jørgen E. Olesen. Aarhus Universitet plejer ikke at regne arealeffekten med, når de regner på klimaeffekt af økologisk produktion. Det er der især én grund til ifølge klimaprofessoren. ”Arealeffekter sker ude i verden og er svære at regne ud, og der er ikke en fast metode til at måle effekten”, siger han. Men Jørgen E. Olesen er enig i, at der er arealeffekter, som påvirker klimaet, hvis man lægger om til økologi. Et af de mere anerkendte studier på området fra England og Wales viste, at en totalomlægning til økologi ville give 20-40 procent øget klimapåvirkning målt pr. produceret enhed, når man medregner, at man må tage mere jord i brug andre steder i verden for at opretholde verdens produktion. ”Det er noget, jeg synes, fortjener en mere klar udmelding. Jeg tænker, vi må lave noget på det”, siger han.

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481