• Af Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK

John Kirkegaard, australsk forsker, har opskriften på effektiv kustoflagring

Deltagerne ved seminar med de to verdenskendte forskere inden for sund jord, Jay Fuhrer og John Kirkegaard, fik sig nogle gode råd med på vejen, da FRDK i fredags afholdte vinterseminar i Daastrup Forsamlingshus i Viby Sjælland.

Herunder gengives lidt af John Kirkegaards indlæg med inspiration fra en rigtig god artikel bragt af Effektivt Landbrug tirsdag i denne uge.

John Kirkegaard til højre forklarer principperne i Conservation Farming og Søren Ilsøe fra FRDK sørger for løbende oversættelse til dansk. Foto: Hanne Schønning, FRDK

The missing link: Kvælstof, fosfor og svovl

John Kirkegaard, ledende forsker inden for dyrkningssystemer og jordbundsforhold hos CSIRO (Commonwealth Scientific and In-dustrial Research Organisation) i Australien havde også et indlæg på seminar om sund jord i fredags.

Efter 20 års markforsøg med dyrkning efter principperne i Conservation Agriculture, fandt han ikke de store ændringer i jordens kulstofindhold, hvilket frustrerede John Kirkegaard. - Vi fandt ud af, at manglende indhold af kvælstof, fosfor og svovl i jorden, bliver en begrænsende faktor for opbygning af kulstof, siger John Kirkegaard.

Dette skyldes, at jordens humusindhold har et konstant forhold mellem kulstof, fosfor, svovl og kvælstof. For at opbygge humus og dermed kulstof, skal disse næringsstoffer være til stede i rette forhold. Kan man tilføre en mængde halm til en jord, hvor der er rigelige mængder af kvælstof, fosfor og svovl, vil mikroberne ifølge John Kirkegaard nedbryde halmen og øge humus- og dermed kulstofmængden.

Nettoforskel på 9 tons kulstof pr. ha

I nogle forsøg opnåede han en nettoforskel på næsten 9 tons kulstof pr. ha ved i det ene led at tilføre ekstra startgødning i form af N, P og S. Her opnåede han over en periode på otte år med ekstra tildeling af halm, en øgning af kulstof på 5,5 tons pr. hektar. I et andet led, hvor der ikke var tilført ekstra N, P og S, så han et fald i kulstofmængde på 3,2 tons pr. hektar. Han understreger, at udfra det perspektiv, bør behov og tildelingsmængder for både kvælstof, fosfor og svovl genovervejes. I Danmark, hvor vi både har meget nedbør samt restriktioner på hvor meget næring der må tildeles, vil det være en udfordring at tage metoden i brug.

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481