• Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK

Indlæg om certificering af Conservation Agriculture på FRDK fagdag 26. februar

Josefine Bourgeat og Sebastian Peczek, studerende fra Teknologisk Samfundsvidenskabelig Miljøplanlægning på Roskilde Universitet, vil på FRDK fagdagen holde oplæg med emnet: ”Certificering - muligheder og udfordringer”. Oplægget holdes med udgangspunkt i et projekt, som bl.a. er baseret på en række interviews med FRDK’s medlemmer. Josefine og Sebastian vil fortælle om potentialer og udfordringer ved udarbejdelsen af en certificering af Conservation Agriculture, herunder en række overvejelser om certificeringens målgruppe, omstillingsprocessen fra reduceret jordbearbejdning til CA og udformningen af de potentielle retningslinjer.

Ændret form for fagdagen Som noget nyt slutter fagdagen af med fælles spisning. Så er der bedre tid til at komme rundt om emnerne og tid til at afrunde dagen med en snak om alt det, der er fremlagt. Dagen starter med FRDK generalforsamling

Program for dagen

10:00 Morgenbrød og kaffe 10:30 Generalforsamling i FRDK. Se mere i januar 2019 udgaven af FRDKnyt. Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

12:30 Sandwich

Fagdag starter med temaet: Sund biologisk levende jord:

  • 13:00 Fem års NoTill - vores forsøg og erfaringer v. Frederik v. Larsen, Barløsegaard, Assens og agronomstuderende KU (twitter:@fredvlarsen)

  • 13:25 Jordbiologiens betydning for sund jord og sunde planter (Soil Biology: Understanding the critical driver of soil and plant health) v. Joel Williams, Integrated Soils, Canada/England www.integratedsoils.com(Indlæg oversættes til de, der bestiller headset ved tilmelding) 14:15 Debat

  • 14:40 Efterafgrøder i 2018. Demonstrationer og andre erfaringer. v. Hans Henrik Pedersen, Projektchef FRDK 15:00 Kaffepause

Fagdag forsætter med temaet: Kulstofopbygning

  • 15:30 Kulstof ned i jorden – hvordan? Erfaringer fra Norge v. Hellek Berge, landmand Telemarken (Aktiv i FaceBook gruppen: Jordkarbon - erfaringer og diskusjon)

  • 16:00 Fokus på kulstofopbygning – hvad kan vi gøre? (How to manage and build soil organic carbon) v. Joel Williams, Integrated Soils (med oversættelse) 16:45 Debat - Kort pause

Fagdag slutter med temaerne: Certificering af CA og nyt tilbud PløjefriTjek

  • 17:15 Certificering - muligheder og udfordringer (se FRDK-nyt januar)

Josefine Bourgeat og Sebastian Peczek fra Roskilde Universitet

  • 17:35 FRDK PløjefriTjek –Hjælp til at komme i gang – Et nyt tilbud fra FRDK v. Erik Sandal, formand FRDKs fagudvalg

  • 18:00 Afrunding

  • 18:30 Middag

Tid og sted Tirsdag d. 26. februar kl. 10:00 til ca 19:30, Centrovice, Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg (kort)

Pris og tilmelding Pr. deltager 900 kr. + moms. Tilmelding kan ske til info@frdk.dk eller tlf. 30664072

Husk ved tilmelding af angive, om du ønsker et headset til oversættelse af de to indlæg, der fremlægges på engelsk

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481