• Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK

Indlæg om NoTill og Conservation Agriculture på FRDK fagdag 26. februar

Agronomstuderende Frederik V. Larsen vil indlede fagdagen med emnet: "Fem års NoTill - vores forsøg og erfaringer". Frederik vil med udgangspunkt i familiens gård, Barløsegård på Vestfyn, fortælle nærmere om NoTill og Conservation Agriculture i teori og praksis, herunder de seneste fem års erfaringer med NoTill etablering af alle afgrøder (korn, raps, frøgræs) samt hvordan de får efterafgrøderne til at passe ind. På Barløsegård har de endvidere travlt med at prøve en masse nyt og spændende af med et særligt fokus på biomasseproduktion i efteråret, intercropping (samdyrkning) samt flerårige integrerede og kvælstoffikserende efterafgrøder. Frederik vil fortælle nærmere om disse simple resultater samt hvordan nysgerrighed og selvstændige markforsøg passer ind i en ellers travl hverdag.

Ændret form for fagdagen Som noget nyt slutter fagdagen af med fælles spisning. Så er der bedre tid til at komme rundt om emnerne og tid til at afrunde dagen med en snak om alt det, der er fremlagt. Dagen starter med FRDK generalforsamling

Program for dagen

10:00 Morgenbrød og kaffe 10:30 Generalforsamling i FRDK. Se mere i januar 2019 udgaven af FRDKnyt. Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

12:30 Sandwich

Fagdag starter med temaet: Sund biologisk levende jord:

  • 13:00 Fem års NoTill - vores forsøg og erfaringer v. Frederik v. Larsen, Barløsegaard, Assens og agronomstuderende KU (twitter:@fredvlarsen)

  • 13:25 Jordbiologiens betydning for sund jord og sunde planter (Soil Biology: Understanding the critical driver of soil and plant health) v. Joel Williams, Integrated Soils, Canada/England www.integratedsoils.com(Indlæg oversættes til de, der bestiller headset ved tilmelding) 14:15 Debat

  • 14:40 Efterafgrøder i 2018. Demonstrationer og andre erfaringer. v. Hans Henrik Pedersen, Projektchef FRDK 15:00 Kaffepause

Fagdag forsætter med temaet: Kulstofopbygning

  • 15:30 Kulstof ned i jorden – hvordan? Erfaringer fra Norge v. Hellek Berge, landmand Telemarken (Aktiv i FaceBook gruppen: Jordkarbon - erfaringer og diskusjon)

  • 16:00 Fokus på kulstofopbygning – hvad kan vi gøre? (How to manage and build soil organic carbon) v. Joel Williams, Integrated Soils (med oversættelse) 16:45 Debat - Kort pause

Certificering af CA og PløjefriTjek

  • 17:15 Certificering - muligheder og udfordringer (se FRDK-nyt januar)

Josefine Bourgeat og Sebastian Peczek fra Roskilde Universitet

  • 17:35 FRDK PløjefriTjek –Hjælp til at komme i gang – Et nyt tilbud fra FRDK v. Erik Sandal, formand FRDKs fagudvalg 18:00 Afrunding 18:30 Middag

Tid og sted Tirsdag d. 26. februar kl. 10:00 til ca 19:30, Centrovice, Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg (kort) Pris og tilmelding Pr. deltager 900 kr. + moms. Tilmelding kan ske til info@frdk.dk eller tlf. 30664072

Husk ved tilmelding af angive, om du ønsker et headset til oversættelse af de to indlæg, der fremlægges på engelsk

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481