• Hans Henrik Pedersen

Afprøvning af efterafgrøder. Fremvisninger 2020

FRDK medvirkede fra den 20. oktober til den 5. november i fire fremvisninger af efterafgrøder. Antal arter og blandinger, varierede; men alle steder var efterafgrøderne veludviklede. Jeg vil besøge de fire arealer igen til vinter for at se dækningen af de forskellige blandinger. CarbonFarm blandinger fra både 2018, 2019 og 2020 er alle fire steder udsået side om side. Vi vil vurdere, om der er behov for at justere blandingen til den kommende sæson


Billeder fra de fire afprøvningsarealer

Pjece med arter og blandinger

Ved fremvisninger uddelte vi en pjece, der giver overblik over forskellige typer af efterafgrøder.

En blanding bør bestå af arter af forskellige typer både med hensyn til blandt andet tidlighed, rodvækst.

De kvælstoffikserende arter er grupperet efter hurtighed og vinterfasthed. Pjecen indeholder også en liste over de mest populære blandinger fra shopFRDK.

Har du ikke mulighed for at deltage ved en fremvisning kan du hente pjecen her


Fokus på ræddikesorter Vi har i år sat fokus på den altdominerede art: Olierædikke. Alle fire steder kan man side om side se den tidligt blomsterende sort Romesa og den sent blomstrende Barracuda. Et par steder er yderligere sorter også sået ud.


Tirsdag d. 20. okt kl 10:00: Nyhesel 1, 7500 Holstebro

Dagen havde fokus på måling af vækst (NDVI) fra satellit. Om formiddagen præsenteredes Landsforsøg og FRDKs parceller. Efter frokost vil der være mulighed for at se på detaljer i marken.

Dagen var arrangeret af SEGES i samarbejde med Landbrugsstyrelsen og forsøgsstation Ytteborg. Program

Torsdag d. 29. oktober kl 13:00, Gram Møllevej 4, Bjerre, 7130 Juelsminde (kort)

Vært Jens Erik Pust 12 blandinger med frivillige efterafgrøder er udsået i storparceller med Horsch CO6 tandsåmaskine.

FRDK arrangerer dagen i samarbejde med Velas.

Tilmelding til info@frdk.dk


Onsdag 4. november kl 13:00 Kystvejen 250, 8300 Odder (kort)

Vært: Anne Arentoft, Kysinggård

I mindre parceller er udlagt to landsforsøg og FRDK parceller med kendte blandinger og nye arter. Parceller er sået både før og efter høst.

Dagen arrangeres af SEGES i samarbejde med FRDK og Velas.

Tilmelding og program

Torsdag 5. november kl 13:00, Dragstrupvej 56, 3250 Gilleleje (kort)

Vært: Kåre Larsen, Brunbjerggård

Ni blandinger med lovpligtige og frivillige efterafgrøder er udsået i storparceller med Weaving GD skiveskærsmaskine.

Vi vil også se på andre marker herunder en rapsmark, hvor Agrovi har etableret rand-striber med flere arter, der skal tiltrække skadedyr og derved hæmme angreb i marken.

FRDK arrangerer dagen i samarbejde med Agrovi

Tilmelding til info@frdk.dk


Til alle fremvisninger var der Covid situationen krav om tilmelding. De tre sidste fremvisninger sket i små grupper.

CarbonFarm projektet udvikler dyrkningsmetoder baseret på Conservation Agriculture principper. Projektet støttes af GUDP under Miljø og Fødevareministeriet.

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481