• Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK

Efterafgrødearter til samdyrkning med vinterraps - shopFRDK lukker i 2020 for salg søndag d. 7. juni

Udfasning af bejdset udsæd til vinterraps i 2018 øgede interessen for såkaldt ”companion cropping”, hvor vinterraps sås sammen med forskellige efterafgrødearter. Vi savner undersøgelser, men erfaringer tyder på, at angreb af rapsjordlopper kan reduceres. Derudover kan kløver eller andre arter medvirke både til kvælstofforsyning og til at sikre, at Mykorrhiza svampe holdes aktive. Raps tilhører ligesom olieræddiker kålfamilien, der ikke har samspil med Mykorrhiza svampe. I FRDKnyhedsbrev nr. 14 fra 29. marts 2019 rapporterede Kim Møldrup fra Danbred i Rumænien, om et væsentligt mindre bekæmpelsesbehov mod skadedyr i vinterraps, der var samdyrket med alexandrinekløver.

Man skal være medlem af FRDK for at handle i shopFRDK, gå direkte til shoppen her , som lukker igen 7. juni 2020.

Alexandrinekløver udsået sammen med vinterraps i en nedsprøjtet rødsvingelmark.

Foto: Martin Krokstorp, Krokstorp Gård, Skåne

Ukrudtsbekæmpelse

Udsåning af andre arter i vinterrapsmarken begrænser muligheden for kemisk ukrudtsbekæmpelse. Kløverater og honningurt tåler ikke Belkar, Galera og Matrigon. Det er en betydelig begrænsning i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse i efteråret.

Alexandrinekløver

Den mest anvendte art til samdyrkning med vinterraps er alexandrinekløver, der normalt spirer hurtigt både under tørre og fugtige forhold, og så er det samtidig en billig art i forhold til andre kløverarter. Alexandrinekløver udvintrer, når frosten kommer. Anbefalet udsædsmængde 3-8 kg/ha

Inkarnatkløver

Inkarnatkløver vokser langsommere end alexandrinekløver. Den har en krybende vækst og kan dermed skabe god dækning mod ukrudt. Planter, der blomster i efteråret, vil udvintre. Ved såning i august vil der være planter, der overvintrer og dermed først blomstrer næste forår, men Inkarnatkløver vil ikke konkurrere med rapsen. Erfaringer fra England og Tyskland peger derimod på, at Inkarnatkløver kan medføre et mindre merudbytte i rapsen. Anbefalet udsædsmængde: 4-10 kg/ha

Honningurt

De to kløverarter kan udsås uden risiko for, at de vil udkonkurrere rapsen. Honningurt har en så aggressiv vækst, at den er god til at konkurrere mod ukrudtet, men den kan også hæmme væksten af raps. Der bør derfor maksimalt udsås 1 kg pr. ha, og den bør suppleres med f.eks. inkarnatkløver. Honningurt fikserer ikke kvælstof. Til gengæld kan hjælpe med frigivelse af hårdt bundt fosfor.

Anbefalet udsædsmængde pr. ha: 1 kg Honningurt og 4 kg Inkarnatkløver.

Husk at bestille dine frø før den 7. juni i shopFRDK

  • Alexandrinekløver. Sælges også som økologisk frø.

  • Inkarnatkløver. Der kan søges om brug af ikke økologisk frø

  • Honningurt. Sælges også som økologisk frø.

Landmænd både herhjemme og i blandt andet Frankrig, England og Tyskland har afprøvet andre arter, som nogle af jer måske også kunne tænke jer at afprøve. Følgende arter har været brugt til at ledsage raps enten alene eller i blandinger:

  • Sommervikke

  • Linser

  • Markært

  • Hestebønne

  • Boghvede f.eks. sammen med sommervikke

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481