• Annete Vibeke Vestergaard, SEGES, PlanteInnovation

Der findes enkle metoder til at diagnosticere din jord

Giv din jord et sundhedstjek oven på først et par våde dyrknings sæsoner med vand og paknings skader, efterfulgt af årtiers tørke i 2018. Når solen atter står lidt højere på himlen, væksten starter og jordens vandindhold er omkring markkapacitet, kan man med fordel diagnosticere udfordringerne i marken.

Spadediagnoser med de såkaldte VESS analyser, kan hjælpe med at give en bedømmelse af jorden

Brug faktaarkene

I projektet ”Sundere jord – nu og om 20 år” har SEGES, Århus Universitet og lokale rådgivere udviklet nogle faktaark, som trinvis beskriver enkle metoder til at blive klogere på jordens sundhedstilstand. Hvert faktaark henviser til en kort demo-video (QR-kode) og vejledning i afhjælpning af udfordringer i marken. Se Faktaarkene

På samme side, kan der ses to vejledninger, som også er udarbejdet i projektet:

  • Vurdering af jordens frugtbarhed

  • Vejledning i forbedring af jordens frugtbarhed

Udfordrende vækstsæsoner

I de seneste dyrknings sæsoner har vejret givet store udfordringer og vist, hvor jorden er i dårligst kondition. I 2017 stod der vand på markerne meget længe – og tung kørsel i våd jord efterlod jorden endnu mere pakket. I 2018 fik vi tørken, som viste områder i markerne med dårlig rodvækst og lille vandholdende evne, der hvor nedvisningen startede. Der er behov for fokus på den gode jord – og mange steder er der behov for en indsats for at opbygge jordens indhold af organisk stof, som er et nøgleord i forhold til forbedring af robustheden og dermed dyrkningssikkerheden.

Hyppige problemer med vand

Ved hyppig vandmætning er rodudviklingen ofte dårlig, og der kan være behov for at oprense eller udskifte dræn. Vedligehold af dræn har mange steder været nedprioriteret og gamle dræn er ikke altid dimensioneret til de store vandmængder. En infiltrationstest kan vise om jorden effektivt opsuger nedbør, eller om der er udfordringer i dybere jordlag. Ved at grave i jorden eller ved at bore en jordprofil i dybden, kan man se, om der er vandstandsende lag, eller om jorden er vandmættet.

Jordpakning

Efter tung færdsel i vådt føre, kan jorden have svært ved at afdræne vand. En negativ spiral starter, idet stillestående vand på overfladen kan føre til at fine jordpartikler sedimenterer i jordprofilet – omkring dræn eller i pakkede lag. Jordpakning kan undersøges med jordspyd og spadeprøver. Løsninger kan være mekanisk og biologisk jordløsning, eventuelt ved grubbesåning af raps eller efterafgrøder og forebyggelse af genpakning ved at optimere dæk- og akseltryk i marken og ikke køre i vådt føre. Dybe paknings skader er meget svære at rette op på.

Test med sanserne

På mange marker er der fjernet kulstof i de seneste år. Der bruges mindre strøelse, halmen fjernes og stigningen i temperaturen vil alt andet lige øge omsætningen af det organiske materiale. Det er en trussel mod jorden, da opbygningen af humus er vigtig på både sand- og lerjord ved at skabe en god jordstruktur og holde på vand og næringsstoffer. Man kan lave et simpelt sundhedstjek af jorden ved at lugte til den, se på farve og struktur og sammenligne forskellige marker.

Regnorme som indikator for sund jord

Regnorme har en række vigtige funktioner i jorden. Man kan lave en regnorme tælling ved at lokke regnormene op af jorden med sennepspulver oprørt i vand. Regnorme har brug for planterester og kan ikke lide pakket jord eller intensiv jordbearbejdning. Skal man harve intensivt, er det vigtigt at jorden er rimelig tør, så regnormene har søgt i dybden.

184 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481