• Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK

Bliv klogere på Conservation Agriculture med en erfa gruppe

FRDK har startet en PløjefriCA erfa gruppe op her i foråret. Gruppen har mødt hinanden to gange og består for tiden af 11 FRDK medlemmer fra hele landet. I FRDK mærker vi en stigende interesse for emnet og det er tydeligt, at deltagerne nyder at "nørde" omkring CA, når gruppen besøger hinandens bedrifter. Lige før sommerferien mødtes de på Gyllingnæs, som afprøver forskellige afgrøder efter CA principper, med henblik på optimering af bedriften. Næste møde bliver i efteråret!

PløjefriCA gruppe inspicerer Peola marken, som består af markærter og vårraps i blanding. Det er meningen at afgrøden efter høst skal separeres hvorefter markærter skal bruges i kvægbesætningen og vårrapsen sælges til grovvaren. Tanken med samdyrkning er, at udnytte arternes forskellighed til færre sygdomme og skadedyr og derved opnå lavere omkostninger og igen højere bundlinje end ved at så arter hver for sig.

For at få så mange vårsædsafgrøder ind i sædskiftet, dyrkes der også hestebønner på Gyllingnæs. Afgrøden står godt i år, hvor der er kommet tilstrækkeligt med nedbør i det kritiske tidspunkt omkring blomstring.

Vil du være med?​

Hvis du har lyst til at være med i erfa gruppen PløjefriCA eller høre mere om den, så skriv til Hanne Schønning på hsc@frdk.dk eller ring på tlf. 30 66 40 72!

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481