• Hans Henrik Pedersen

Økologiske ledsageafgrøder ved Carbonfarm vært Anders Lund

Anders Lund, der er økologisk planteavler ved Bræstrup er meget optaget af at opbygge en sund jord med konstant plantedække. Efterafgrøder skal gerne sikre den største del af næringsstofferne. De skal sås tidligt og helst bestå af mange forskellige arter.

Billeder er fra mark med samdyrkning af ært og vårbyg. Sammen med afgrøden er der sået flere arter af efterafgrøder herunder honningurt, sæddodder, perserkløver og sildig rajgræs. Fotos fra juni, juli og august 2020


Økologiske frø fra shopFRDK

ShopFRDK leverede sidste år frø, som Anders iblandede og såede sammen med afgrøderne. Til den kommende sæson er blandinger justeret ud fra sidste års erfaringer.

Arter der modner sammen med afgrøden

Anders vil i efterafgrødeblandingen gerne have arter, der vokser og modner sammen med afgrøden. Sådanne arter skaber ikke høstbesvær; men mejetærskeren vil tværtimod udså en ny generation, der kan spire efter høst.


Årets blandinger

Sammensætning af de efterafgrøder der skal ledsage Anders' afgrøder i år ses herunder. Disse kan måske være til inspiration for andre.

Anders dyrker Ølandhvede og har desuden gode erfaringer med ærter dyrket sammen med vårbyg (billeder øverst). I de to afgrøder vil følgende blanding blive sået i år:

 • 15,0% Boghvede

 • 9,0% Sæddodder

 • 4,4% Cikorie (konv. Frø)

 • 4,4% Honningurt

 • 9,0% Hør

 • 6,0% Engsvingel

 • 14,0% Alm. Rajgræs, Sildig

 • 10,7% Fodervikke (sommervikke)

 • 4,4% Humlesneglebælg (konv. frø)

 • 5,0% Rødkløver

 • 9,0% Perserkløver

 • 9,0% Alexandrinekløver

Der vil blive udsået 10 kg pr. ha af blandingen. Frøfrøprisen vil udgøre 367 kr/ha

De sidste fem arter er bælgplanter, der fikserer kvælstof. Humlesneglebælg har generel dispensation. Cikorie har Anders fået dispensation til at bruge. De øvrige arter er økologiske frø.

Havre kræver stærke arter

Sidste år såede Anders også en blanding med mange arter sammen med havre, der dog er så konkurrencestærk, at efterafgrøderne udviklede sig for dårligt. Derfor vil Anders i år sammen med havre kun så følgende konkurrencestærke arter:

 • 33,3% Rødkløver

 • 20,0% Engsvingel

 • 46,7% Alm. Rajgræs, Sildig

Anders planlægger kun at udså 3 kg pr. ha. Frø til dette koster 130 kr/ha Efter høst vil Anders I så flere efterafgrøder afhængigt af, hvordan kløvergræsset har udviklet sig.


Såning sammen med kornet

Anders Lund har tidligere prøvet både at så efterafgrøder efter høst og at så efterafgrøderne mellem kornrækkerne ved sidste radrensning i maj. Etablering ved disse metoder har dog været alt for usikker. Derfor blandes efterafgrøderne nu i udsæden og sås sammen med denne.

Anders sår med en Kultiseeder skiveskærssåmaskine med 36 cm rækkeafstand.

Ønsker at reducere jordbearbejdningen

Anders vil helst så ved direkte uden jordbearbejdning. Metoder til dette underøges i CarbonFarm forsøget, som Anders er vært for. For nogle år siden prøvede Anders i nogle marker at harve i stedet for at pløje. Afgrøderne blev fint etableret, men ukrudt kunne i det våde år ikke kontrolleres.

Derfor pløjer Anders derfor indtil videre. Der dyrkes kun vårafgrøder. Når afgrøderne er etableret, så er det kun radrensning, der forstyrrer jorden de næste 11 måneder.


Mere info

 • Anders Lund skriver jævnligt og lægger fine billeder på Aastrupgaard.eu (link).

 • Anders Lund holdt i december indlæg på Jordbundens dag (indlæg kan ses her)

 • I Facebook gruppen "Samdyrkning i pløjefri afgrøder"" kan ses en video med Anders Lund i byg-ærte marken juni sidste år. Link til video. (Du skal evt søge om optagelse i gruppen for at se interviewet)

 • Landbrugsavisen 9. maj 2020 : "Økolog er sin egen forsøgsleder - vil ikke opgive direkte såning". Læs portæt

ShopFRDK

Alle efterafgrødefrø, som Anders udsår i år købes i shopFRDK

Se shopFRDKs udvalg af økologiske frø her

Frø, der skal bruges i foråret, skal i shopFRDK bestilles og betales senest d. 21. februar. Det er kun medlemmer fra FRKD, der kan handle i shopFRDK.

Billeder er fra aastrupgaard.eu.

Indtil 2019 blev efterafgrøder sået mellem afgrøderækkerne.

Fra 2020 sås efterafgrøderne opblandet i såsæden.


Anders Lund er en af fire værter for Carbonfarm forsøg

Byg-ærtemarken indgik i 2020 i høstforsøg med samdyrkede afgrøder i Remix projektetUdvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481