• Af Søren Ilsøe, CA-landmand i Fjenneslev ved Sorø

Kan det virkelig passe, der ikke er forskel?

Effektivt Landbrug bragte tirsdag 19. maj en artikel, hvis overskrift konkluderede: Nærmest ingen forskel mellem økologisk og konventionel planteavl i miljø- og klimapåvirkning. Men passer det virkelig - eller er det en tilsnigelse?

Læs hele artiklen her.

Som mange sikkert ved, går jeg ind for pløjefri dyrkning og allerhelst Conservation Agriculture (CA). Med kun direkte såning, jorddække året rundt og et sundt sædskifte i CA opnår vi en lang række fordele som lagring af CO2 i jorden, betydelig øget biodiversitet i agerlandet og ingen erosion hverken ved meget nedbør eller kraftig vind. Vi får også en betydelig bedre udnyttelse af vores kvælstof, fordi udvaskning minimeres til det opnåelige. Sandsynligvis får vi også meget lavere udledning af lattergas end i noget andet dyrkningssystem. Derfor læste jeg med interesse artiklen »Nærmest ingen forskel mellem økologisk og konventionel planteavl i miljø- og klimapåvirkning«, som Effektivt Landbrug bragte 19.maj. Lad mig gøre det klart med det samme: Ved læsning af artiklen kan jeg konstatere, at de 12 forskere bag undersøgelsen harf undet ud af, at der generelt er lige stor udledning af lattergas og tab af nitrat i økologisk og konventionelt landbrug pr. produceret enhed.Konventionelt landbrug er her pløjet landbrug med ikke-varieret sædskifte og brug af handelsgødning. Men kan det så passe, at de to systemer med hensyn til klima og miljø er lige gode, blot fordi de generelt set udleder lige meget kvælstof enten som nitrat eller lattergas pr. produceret enhed?

Læs resten af artiklen her.

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481