• Hans Henrik Pedersen FRDK og Erik Sandal, LMO

Samdyrkning af hestebønne og vårhvede.

Jacob Justesen, Brædstrup har sået vårhvede sammen med hestebønnrne. Jacob Justensen er en af de 10 bedrifter, som FRDK følger i forbindelse med Remix projektet, der har til formål at afprøve samdyrkning i flere europæiske lande. På Siljebjerggård skal hestebønner og vårhvede fodres op i svineproduktionen.

Jacob Justesen var søndag i marken, hvor han var ganske godt tilfreds med dækning af både bønnerne og vårhvede. Se flere billeder på Twitter

Herunder ses en måling fra satellit af væksten i marken. Målingen (NDVI) er foretaget den 1. juni. Den mørkere grønne farve viser den blok i marken, hvor der også dyrkes vårhvede. I resten af marken dyrkes kun hestebønner. Når der dyrkes flere afgrøder sammen kan der opnås en større plantevækst og dermed potentielt et udbytte. I blokken med vårhvede er der gødet med tre niveauer af gødning. I den nederste mørke stribe er der gødet med ca 80 kg N.

NDVI måling fra 1. juni. Data er leveret af FieldSense.

Marktur onsdag d. 17. juni (Fuld booket)

Se program for dagen her.

Yderligere om samdyrkning:

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481