• Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK

Bornholmere hørte om pløjefri dyrkning - har du behov for et erfa møde?

Der er stigende interesse for pløjefri dyrkning på Bornholm og derfor havde 15 bornholmske landmænd for en uge siden fornøjelsen af at deltage i et erfa-møde omkring pløjefri dyrkning. PløjefriRådgiver Erik Sandal fra LMO var draget til øen for at give deltagerne nogle gode råde råd samt øse af sine erfaringer.

Foto: Jacob Dam Nielsen, Bornholms Landsbrug og Fødevarer

Følgende emner gik specifikt på det pløjefri system:

  • Vinterraps er en af nøglerne til at bekæmpe græsser, og derfor skal Kerb anvendes.

  • Fordele og ulemper ved kløver og vinterraps i samdyrkning.

  • Direkte såning af vinterhvede i hestebønnestub og strategi for ukrudtsbekæmpelse.

  • Effekten af direkte såning mod fremspiring af ukrudt og vigtigheden af glyfosat i dyrkningsfladen.

  • Vigtigheden af tidlig såning af efterafgrøder, fordele ved såning før høst samt udfordringer med halm og ukrudtsmidler brugt i forfrugten.

  • Udfordringer i efterafgrøder, hvor forfrugten har ”spist op” af kvælstof.

  • Gode muligheder for at reducere harvedybden og at dybdeharvning svarer til pløjning.

Har du behov for et erfa-møde eller at være med i en erfa-gruppe?

Vi oplever generelt stor tilslutning, når vi udbyder erfa-møder eller opfordrer til at være med i en erfa-gruppe. Du kan også være med - enten i en eksisterende eller en ny erfa-gruppe. Vi starter således en PløjefriUngeKlub op her i oktober samt en PløjefriGrovfoder til vinter, og vi har planer om en PløjefriCA i nærmeste fremtid. Kontakt Hanne Schønning på 30 66 40 72 eller mail hsc@frdk.dk for ideer og ønsker til deltagelse.

32 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481