• Søren Søndergaard, PløjefriRådgiver

Sortsvalg af vinterhvede, vinterbyg og vinterrug i pløjefri dyrkning

Forhandlere af vintersæd til den kommende sæson er klar med bestillingssedlen. De enkelte firmaer har nye sorter at byde på, men udbudsmængden af de nye sorter er ofte lave og kræver tidlig bestilling. I den forgangne sæson har der været udfordringer med især gulrust i vinterhvede, men også septoria på grund af den våde maj måned. Det er vigtigt at vælge så sunde sorter som muligt, og når det gælder pløjefri dyrkning, skal der især fokus på de sygdomme, som smitter via planterester, for eksempel bygbladplet og skoldplet i vinterbyg, fusarium og hvedebladplet (DTR) i vinterhvede og meldrøjer i vinterrug. Udover sundhed er det vigtigt, at der anvendes en stråstiv sort, da lejesæd giver problemer med den efterfølgende halmhåndtering.

Se alle tabeller her

Foto: Søren Søndergaard, Vestjysk

Sortsblandinger:

Ved at vælge en sortsblanding får man en større robusthed i forhold til alle sygdomme. Det har ofte vist sig at en blanding af sorter giver et større udbytte end gennemsnittet af de enkelte sorter, idet sygdomstrykket er lavere end ved dyrkning af de enkelte sorter. Desværre er sortsblandinger dyre at fremstille og derfor også at købe og der er ikke umiddelbart meget at vælge imellem på markedet. Sortsblandinger produceres ofte til sidst og er derfor ikke egnede til tidlig såning.

Gødskning sammen med såning:

Ved store halmmængder, meget kold jord, forfrugt havre eller ingen/ringe tilførsel af husdyrgøning, kan det være en god ide at tilføre 10-20 kg kvælstof pr. ha samtidig med etablering. Erfaringer viser, at især vinterbyg har glæde af lidt svovlsur ammoniak, som desuden har gavnlig effekt på optag af det vigtige næringsstof mangan. Vinterrug kan på den skarpe sandjord med fordel tildeles dybstrøelse inden etablering, på grund af den langsomme frigivelse af kvælstof. Såfremt forfrugten er vinterraps eller bælgsæd, bør der generelt ikke være behov for tilførsel af kvælstof.

Sortsvalg:

I tabellerne er der med rødt og grønt markeret de henholdsvis negative og positive egenskaber for de sorter der skiller sig mest ud. Det er så ud fra dette, op til dig at vælge den sort eller de sorter der passer bedst til din bedrift. Vælg eventuelt flere sorter, så der er plads til et bredt etableringsvindue. Husk altid at tilpasse udsædsmængde efter plantetal og såtidspunkt. Kilde til alle tabeller er SortInfo.

Se alle tabeller her

153 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481