• Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK

Insektmidlers skånsomhed og nyttedyrs effekt mod skadedyr

Erfaringsvis oplever flere med pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture, at der er færre angreb af eksempelvis bladlus trods mange skadedyr. Dette skyldes i stor udstrækning flere naturlige fjender for især lus. Det er derfor vigtigt at vi i videst muligt omfang anvender insektmidler, der er skånsomme overfor de nyttedyr der skal bekæmpe skadedyrene og spørgsmålet er derfor:

”Er der egentlig forskel på insektmidlernes skånsomhed”?

Pirimor G mest selektiv

Til bekæmpelse af lus, er det vigtigt at anvende et middel som er selektivt på lus og som ikke bekæmper nyttedyrene. Et sådant middel er Pirimor G, som kun virker på bladlus og som har den såkaldte ”gas-virkning” der er meget effektiv over for lus der sidder nede i afgrøden.

Ingen skånsomhed mod mariehøns og bier

Pyrethroider bekæmper typisk også nyttedyrene, og er derfor ikke så egnede. Mavrik Vita er som pyrethroid dog lidt mere selektiv (se billede ovenfor) og kan eventuelt blandes med Pirimor G, hvis der samtidig er kornbladbiller i vårsæd eller hvedegalmyg i vårhvede. I nedenstående tabel fra ADAMA, som repræsenterer Mavrik Vita, ses en forholdsvis vurdering af de mest gængse pyrethroiders skånsomhed overfor mariehøns, snyltehvepse, guldøje, hummelbi og honningbi. Som det ses er alle pyrethroider skadelige for mariehøns og guldøje, men Mavrik Vita er mest skånsom overfor snyltehveps og bier.

Pas på bierne

I marker med kraftige bladlusangreb kan der forekomme bier, der søger honningdug. I sådanne marker bruges kun Pirimor G eller Mavrik Vita, da det samtidig er de eneste midler uden bimærke.

Bladlus ofre for nyttedyrene

En engelsk forsker, der studerede bladlus fandt, at bladlus ikke hopper fra strå til strå. De kravler ned på jorden og kravler igen op på næste strå. Er der mange løbebiller eller edderkopper, så har bladlus ikke mange chancer for at brede sig.

Indlæg om emnet på høring i folketinget 24. april

På en åben høring om ”Conservation Agriculture” i Folketinget den 24. april 2019 havde seniorforsker Jørgen Aagaard Axelsen fra Bioscience ved Aarhus Universitet, et indlæg med titlen: ”Conservation Agriculture – slå mange fluer med et smæk”. Indlægget handler om, at jo bedre forhold der er for nyttedyrene, jo bedre reguleres eksempelvis bladlus. Derudover handler indlægges om de undersøgelser der i lavet i ”CarbonFarm projektet”, hvor der i de foreløbige tællinger eksempelvis er en del flere rovbiller, løbebiller og edderkopper i parceller med Conservation Agriculture, sammenlignet med de pløjede parceller. Se indlægget her.

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481