• Erik Sandal, PløjefriRådgiver, LMO

FRDKnyhedsbrev nr. 10 handler om, at der er flere jordbearbejdningsdage i et pløjefrit system

Der er mange fordele ved at være FRDK medlem, og en af dem er, at du løbende igennem nyhedsbreve bliver opdateret på nye forskningsresultater. I dette nummer indeholder nyhedsbrevet desuden en opdatering på flere forhold omkring etablering af vårsæd. Endnu ikke medlem? ​så kan du blive det lige her.

Tre gange så mange dage til rådighed

På den netop overståede Plantekongres, præsenterede Annette Vestergård, SEGES nogle resultater, der viste, at der i et pløjefrit system var næsten tre gange så mange dage, hvor jordbearbejdning kunne foretages uden skadelig effekt på jorden end i et pløjet system.

For mig virkede dette noget overraskende, da den gængse opfattelse vel er, at den, der pløjer, har flere dage til rådighed end den ikke pløjende. Jeg besluttede derfor at grave lidt ned i de resultater, der lå til grund for præsentationen.

Foto Kasper Kjær Jensen, SAGRO

Bearbejdbarhed og trafikbarhed

Resultaterne stammer fra en artikel i Soil and Tillage, hvor en gruppe af forskere blandt andre Lars Munkholm fra Århus Universitet har set på det begreb, de kalder ”parathed” eller på engelsk ”readiness” forhold til jordbearbejdning. I artiklen beskrives parathed som en kombination af to forhold i jorden nemlig:

  1. Bearbejdbarhed. Med bearbejdbarhed menes den situation, hvor jorden har et passende vandindhold, så den dels ikke er for våd, og dermed kan æltes sammen, og ikke er for tør.

  2. Trafikbarhed. Med trafikbarhed menes de forhold, der har betydning for, om der sker en skadelig pakning i dybden. Dette afhænger naturligvis af jorden, men også af hvordan vægten fra traktor og redskab overføres til jorden.

Det skal understreges, at der er tale om et teoretisk studie, hvor der er anvendt gængse modeller for jordpakning og jordens evne til bearbejdbarhed ved forskelligt vandindhold. Beregningerne er foretaget for en engelsk lerjord med et lerindhold på 14-18 % ler i overfladen og 40 % ler i underjorden. Beregningerne er foretaget for en pløjning i 25 cm dybde og for en harvning i 7 cm dybde.

Overraskende teoretisk resultat

Med de anvendte forudsætninger kommer man frem til, at der ved pløjning kun er 8 dage hvor jorden er parat til pløjning i løbet af efteråret, mens der ved harvning er 21 dage.

Der er ifølge beregningerne især to forhold der har betydning:

  • Ved harvning i kun 7 cm dybde er der flere dage hvor jorden har et passende vandindhold end ved pløjning ned til 25 cm. Vandindholdet er således kritisk højt i flere dage i dybden 14-21 cm end i de øvre jordlag

  • Ved pløjning, hvor der køres på furebunden, sker der en skadelig pakning i dybden i flere dage, end hvor der ved harvning køres jævnt på overfladen.

Der kan sikkert indvendes mange ting mod de teoretiske beregninger i forhold til praksis, men uanset hvad, viser det gennemførte studie, at der er forskel på om bearbejdning af jorden tilsyneladende kan lade sig gøre eller om der rent faktisk sker en skadelig påvirkning af jorden, når jorden ikke er parat. Dette blot til overvejelse i det kommende forår.

103 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481