• Søren Ilsøe, FRDK

Konsekvenser af et forbud mod glyphosat

Danmark mangler egentlige beregninger på konsekvenser og omkostninger ved et forbud mod glyphosat allerede fra 2022. Samtidig er den franske præsident Macron ved at tøve og har offentligt udtalt, at glyphosat ikke kan undværes.

Måske er der allerede alternativer til glyphosat på vej, i form af et sukkerbaseret naturligt molekyle, som kan være lige så effektivt som glyphosat.

En følelsesladet diskussion

Det er velkendt, at diskussionen om glyphosat er stærkt følelsesladet. Rygter om midlets årsag til kræft og ikke mindst giftighed, har forskning endnu ikke bevist, og direkte adspurgt på den nyligt afholdte Plantekongres, udtalte Miljøstyrelsen, at de ingen bekymringer har ved fortsat anvendelse af midlet.

Glyphosat er unik

Glyphosat kan ikke sammenlignes med andre sprøjtemidler, da der ikke findes andre midler der kan det samme som glyphosat, der virker på stort set alt ukrudt. Det er især på det flerårige og på resistent ukrudt, at midlet kan gøre en forskel.

Er alle konsekvenser nævnt?

Min vurdering af konsekvenser af et glyphosat forbud er:

  • Mere pløjning

  • Flere selektive midler med større giftighed og forøget risiko for resistensudvikling

  • Flere ukrudtsbehandlinger samlet set

  • Forbuddet imod jordbearbejdning i efteråret kan ikke opretholdes og derfor kræves der en lovændring. Det har ingen politikere eller kritikere overhovedet nævnt eller debatteret! Hvis ikke vi har glyphosat til rådighed i dansk landbrug, så må vi jo tilbage til den gamle måde fra 1970'erne, med mange stubharvninger i efteråret og sort jord, som jo også er økologernes metode. Det vil give mere nitratudledning (det var derfor forbuddet blev indført i sin tid), og så vil det udlede flere klimagasser på grund af et forøget brændstofforbrug og tab af kulstof fra jorden via jordbearbejdningen.

  • Import af produkter, som er fremstillet ved anvendelse af glyphosat fra udlandet, kan ikke opretholdes, hvis man virkelig mener, at forbrugerne er i risiko for at indtage rester af glyphosat via fødevarerne. Det vil sige alle lande udenfor EU! Vi skal altså starte en handelskrig og isolere os fødevaremæssigt, og kun leve af egne danske produkter. Det vil naturligvis skade eksporten af danske varer, for ingen andre lande vil lade det ske uden en konsekvens! Så er man klar til denne situation?

Hvis ikke politikerne vil gennemføre de to sidstnævnte indsatser, så må vi i landbruget være klar til at gå på barrikaderne og kræve det! Det må være en helt naturlig konsekvens.

Franske præsident Macron tøver

Fortaleren for at udfase glyphosat hurtigt i EU var franske præsident Macron og hans regering. De besluttede at udfase efter kun tre år! Nu har Macron og hans regering imidlertid sat sig ind i tingene. I september 2018 vaklede flertallet for et forbud, og pludselig var der 42 stemmer imod forbuddet og kun 35 for, se link. Det var anden gang på 6 måneder, at medlemmer af parlamentet afviste et forbud mod glyphosat. Han har ved et offentligt møde udtalt, at glyphosat ikke kan undværes.

Den franske landbrugsminister udtalte i oktober 2018, at et forbud vil få nogle landbrug til at bukke under. Desuden nævnes det, at der var en hel del valgflæsk i de udtalelser, der tidligere har været om et forbud, men efter valget er de blevet ramt af virkeligheden, se link.

Imens leder franskmændende efter et alternativ

Tidligere har der været forslået, at de normale godkendelsesregler for pesticider skulle tilsidesættes i Frankrig, for at fremskynde et nyt produkt. Det er i sig selv tankevækkende! Blandt de mere eksotiske erstatninger, er et ganske almindeligt uorganisk stof som Natriumchlorat (NaClO3) blevet foreslået. Her må man være virkelig skeptisk, for Natriumchlorat indeholder klor, og klor er giftigt for de fleste planter, og det vil helt sikkert skade organismer i jorden se link. Det blev som ukrudtsmiddel forbudt i EU i 2009!

Måske er der nyt på vej

Et naturligt produkt har måske set dagens lys. Et sukker baseret naturligt molekyle kan måske være lige så effektivt som glyphosat, men uden nogen sundhedsskadelig effekt. Det er forskere på et universitet i Tyskland, der har opdaget molekylet, som er udvundet fra en ferskvandsbakterie. Der er naturligvis lang vej før afprøvninger og tests for nedbrydning og miljøpåvirkninger er afsluttede, men det viser trods alt, at der vil komme erstatninger, når behovet er der, og at det vil være naturens egne hemmeligheder, der vil levere det se link.

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481