• Hanne Schønning, Kommunikationskonsulent, FRDK

Fokus på sund jord og kulstof opbygning på FRDK fagdag 26. februar

”Sund biologisk jord og kulstofopbygning” er de to hovedtemaer på årets fagdag, hvor vi har inviteret flere interessante talere. Hellek Berge driver et mindre landbrug i Telemarken i Norge. Hellek indførte pløjefri dyrkning i perioden 2006-2009, men gik tilbage til pløjning, da han startede en omlægning af de 30 ha til økologisk drift. Målet er at komme tilbage til pløjefri dyrkning og indføre Conservation Agriculture fuldt ud. Fagdagen foregår samme dag som FRDKs årlige generalforsamling

Hellek er en aktiv forsøgsvært i det norske projekt ”Jordkarbon - utvikling og formidling av karbonbindende landbrukspraksis i Norge” LINK Hellek har desuden, med lidt støtte, haft sit eget lille projekt, hvorfra han har rapporteret med masser af baggrundsviden og illustrationer fra egne forsøg. Læs Berge, H (2018): Jordhelse, karbon og regenerativt landbruk for bønder, av ein bonde LINK

Interessant norsk rapport

Norsk Landbrukrådgivning Østafjells har udgivet en interessant rapport, der på en letforståelig måde forklarer de processer i jorden, der kan opbygge eller nedbryde jordens kulstofindhold. Rapporten er spækket med kilder for dem, der vil endnu dybere ned i emnet. Link

Citat fra tidligere indlæg af Hellek Berge

”Det meste vi foreløbigt ved om planteproduktion, drejer sig om, hvordan planter reagerer på indsatsmidler, der tilsættes en ikke velfungerende jord” Fra “A Soil Owner’s Manual” af Jon Stika (Link til Google Books)

Ændret form for fagdagen Som noget nyt slutter fagdagen af med fælles spisning. Så er der bedre tid til at komme rundt om emnerne og tid til at afrunde dagen med en snak om alt det, der er fremlagt. Dagen starter med FRDK generalforsamling

Program for dagen

10:00 Morgenbrød og kaffe 10:30 Generalforsamling i FRDK. Se mere i januar 2019 udgaven af FRDKnyt. Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret.

12:30 Sandwich

Fagdag starter med temaet: Sund biologisk levende jord:

  • 13:00 Fem års NoTill - vores forsøg og erfaringer v. Frederik v. Larsen, Barløsegaard, Assens og agronomstuderende KU (twitter:@fredvlarsen)

  • 13:25 Jordbiologiens betydning for sund jord og sunde planter (Soil Biology: Understanding the critical driver of soil and plant health) v. Joel Williams, Integrated Soils, Canada/England www.integratedsoils.com(Indlæg oversættes til de, der bestiller headset ved tilmelding) 14:15 Debat

  • 14:40 Efterafgrøder i 2018. Demonstrationer og andre erfaringer. v. Hans Henrik Pedersen, Projektchef FRDK 15:00 Kaffepause

Fagdag forsætter med temaet: Kulstofopbygning

  • 15:30 Kulstof ned i jorden – hvordan? Erfaringer fra Norge v. Hellek Berge, landmand Telemarken (Aktiv i FaceBook gruppen: Jordkarbon - erfaringer og diskusjon)

  • 16:00 Fokus på kulstofopbygning – hvad kan vi gøre? (How to manage and build soil organic carbon) v. Joel Williams, Integrated Soils (med oversættelse) 16:45 Debat - Kort pause

Certificering af CA og PløjefriTjek

  • 17:15 Certificering - muligheder og udfordringer (se FRDK-nyt januar) Indleder endnu ikke bekræftet

  • 17:35 FRDK PløjefriTjek –Hjælp til at komme i gang – Et nyt tilbud fra FRDK v. Erik Sandal, formand FRDKs fagudvalg 18:00 Afrunding 18:30 Middag

Tid og sted Tirsdag d. 26. februar kl. 10:00 til ca 19:30, Centrovice, Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg (kort) Pris og tilmelding Pr. deltager 900 kr. + moms. Tilmelding kan ske til info@frdk.dk eller tlf. 30664072

Husk ved tilmelding af angive, om du ønsker et headset til oversættelse af de to indlæg, der fremlægges på engelsk

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481