• Hans Henrik Pedersen, Projektchef FRDK

Forsøg med CA og efterafgrøder på Krokstorp Gård

På Krokstorp Gård, der ligger lige uden for Helsingborg, er efter høst anlagt et forsøg, hvor forskellige efterafgrødeblandinger vil blive afprøvet. I forsøget, der planlægges videreført i flere år, indgår både et areal, der pløjes og et areal, der som resten af gården dyrkes efter CA metoder.

Forsøget er etableret midt i august med ti forskellellig behandlinger herunder syv spændende efterafgrødeblandinger. Bagerst er forsøget pløjet. Forrest er der sået direkte. Foto Martin Krokstorp 20. september.

Forsøget er etableret midt i august med tre gentagelser af ti forskellige behandlinger heraf syv spændende efterafgrødeblandinger. Bagerste del af forsøget er pløjet. Forrest er der sået direkte. Foto: Martin Krokstorp 20. september.

Forsøget er etableret i samarbejde med Skånes Försöksringar, Hushållningssällskapet Skåne, HIR Skåne och projektet Greppa näringen.

Der var fremvisning af forsøget onsdag d. 6. november. Se mere om forsøget ved Skånes Försöksringar

Markvandring 6. november

90 enthusiaster deltog ifølge HIR Skåne ved den første markvandring til forsøget.

Martin Krokstorp i forsøget ved markvandring d. 6. november, Foto HIRs FaceBook side

Blandt observationer i forsøget var.

  • Regnorm trives i parceller med efterafgrøder og i parceller, der er sået direkte.

  • Den bedste dækningsevne til konkurrence mod ukrudt ar tilsyneladende en efterafgrødeblanding med foder-vikke og blod-kløver (=sommer-vikke og inkarnat-kløver)

Læs reportage om markvandringen på HIRs FaceBook side

Mere om Krokstorp Gård:

  • Præsentation fagdag 2018: Vores vej til Conservation Agriculture. Hvad rører sig ellers omkring pløjefri dyrkning i Skåne? ved Martin Krokstorp, Krokstorp Gård AB, Påarp ved Helsingborg.

  • MarkPlus nov. 2018: Landmand går strip-till: Målet er nul bearbejdning for 80 procent af jorden

Såning efterår 2017 på Krokstorp Gård med Väderstad Seed Hawk såmaskine. Foto: Martin Krokstorp

109 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481