• Niels Damsgaard Hansen, Pressemedarbejder, FRDK

Jorden skal bruges til lagring af CO2

Der er i den seneste tid kommet betydelig mere fokus på den globale opvarmning og det, der skal til for at holde den i ave. Tidligere er det sagt klokkeklart, at der skal fjernes store mængder CO2 fra atmosfæren, hvis bare stigningen skal holdes under to grader. Det er slet ikke nok, at udledningerne reduceres til nul i løbet af de kommende årtier. På en klimakonference 18. marts i København blev det slået fast, at blandt andet landbrugsjorden skal bruges til at lagre en masse CO2.

Både nøgtern og følelsesladet debat

Den 18. marts afholdt iCLIMATE’s en klimakonference ”Fødevarer i et ændret klima” i Eigtveds Pakhus i København. Der var rigtig mange deltagere - vel ca. 150 - fra mange forskellige interesseorganisationer, og en hel stribe spændende indlæg som gik lige fra ”nu-situationen” til ”hvad kan vi gøre” for at mindske den globale opvarmning. Fra FRDK deltog næstformand Søren Ilsøe og nærværende skribent. Ingen tvivl om, at vi absolut ikke var enige med alle indlægsholdere, hvoraf de fleste i formiddagens program forholdt sig nogenlunde nøgternt til udfordringerne. Men om eftermiddagen var der i høj grad følelser på højkant - og argumenter uden fagligt belæg blev fyret af uden at blinke. For eksempel seniorrådgiver og agronom Rikke Lundsgaard fra Danmarks Naturfredningsforening, som havde travlt med at fortælle forsamlingen om, at hun er ”så træt af” at høre fagligt holdbare argumenter om kvæg og klimabelastning pr. produceret enhed. Måske de ansvarlige i DN snart bliver lige ”så trætte” af hendes manglende formåen inden for faglig argumentation? Det ville klæde dem godt nu, hvor præsidenten ønsker dialog fremfor konfrontation.

Dialog og samarbejde er nøglen til resultater

Uanset de mange faglige argumenter, holdninger og følelser, der blev luftet fra 9.30 til 16.00 var konklusionen, at vi står overfor et så alvorligt problem, at det gælder om at have dialog og samarbejde fremfor at kaste med mudder. Den konklusion kan FRDK vist godt tilslutte sig - håbet er dog, at alle kan få ørenlyd og komme med indspil, der bliver behandlet ud fra deres faglige holdbarhed og ikke kun luftige fremtidsudsigter. For det haster selvsagt med at få noget gjort ved problemet. Derfor var det selvfølgelig også træls, at FRDK ikke var inviteret til at have eget indlæg på konferencen, men måtte lade sig nøje med at stille spørgsmål fra salen. For der var flere økologiske organisationer og mange økologiske holdninger repræsenteret på podiet. Det gjaldt blandt andet Økologisk Landsforening, Det økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og en taler fra Storbritannien.

Professor slår fast at jorden kan lagre kulstof

I nogle af de sidste minutter slog professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, og observatør i FRDK’s bestyrelse, fast, at jorden kan og bør bruges til lagring af CO2, se planchen ovenfor. Så selvom FRDK gerne havde fået taletid til at lancere Conservation Agriculture for forsamlingen, rykkede det alligevel en ”bette smule” at få den kendsgerning med som en afskeds-salut.

Mere information

Besøg iCLIMATE's hjemmeside her

Der er også en uddybende artikel fra iCLIMATE her

43 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481