• Niels Holmgård og Kasper K. Jensen

Direkte såning. Hvordan håndteres græs og andet ukrudt?

SAGRO afviklede i efteråret 2018 en så-demonstration, hvor formålet var at belyse forskellige såmaskiners evne til at så hvede uden forudgående jordbearbejdning. Der blev også etableret et observationsområde, hvor forskellige ukrudtsstrategier blev afprøvet. Vi har samlet op på flere landmænds erfaringer og lavede også en mindre afprøvning i 2019.

Såning direkte i rajgræs stub med hhv. skiveskærsåmaskine og med tandharve (StripTill) Fotos: Kasper Kjær Jensen fra forsøgsareal 28. september 2018

De to års forsøg og erfaringsopsamling har ledt til følgende anbefalinger

  • Man bør strigle umiddelbart efter høst. Dette er for at fordele halm og provokere spildkorn og ukrudtsfrø til at spire. Der kan evt. samtidigt sås en enten mellemafgrøde eller en efterafgrøde, hvis der ikke allerede er spredt efterafgrøder inden høst.

  • Vintersædsetableringen bør udsættes til ultimo september, for at sikre fremspiring af flest mulige ukrudtsfrø. Nedvisningen med glyphosat skal ske senest muligt inden såning. Såningen bør ske i en bevokset grøn mark, da det giver en bedre etablering. Der skal ikke sås for dybt (2-4 cm).

  • Vårsædsetableringen lykkes også bedst i en bevokset grøn mark, der først bliver nedvisnet umiddelbart før såning. Der kan være udfordringer med stankelbenslarver ved direkte etablering af vårbyg i overvintrende græsefterafgrøde. Det kan være en fordel at anvende en blandingsefterafgrøde i disse tilfælde.

Obervationer fra forsøgene og øvrige erfaringer kan læses i dette notat

Opsamling af erfaringer er støttet af Miljøstyrelses-projektet. "Håndtering af græsukrudt på arealer med reduceret jordbearbejdning".

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481