• Niels Damsgaard Hansen, Pressemedarbejder, FRDK

Præsentationer og TV optagelse af: Åben høring om Conservation Agriculture. 24. april i Folketinget

Efter et langt tilløb blev i dag afholdt en høring om Conservation Agriculture i Landstingssalen på Christiansborg. Høringen der varede halvanden time kan genses på Folketingets TV-Kanal (link).

Høringen startede kl 9:31, og man kan ved at klikke på "Talere" hoppe frem og tilbage i programmet

Åben Høring om Conservation Agriculture

  • Bilag og præsentationer er også tilgængelige ved Folketinget (link).

  • Desuden har udvalget bedt miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen om at kommentere på de fremlagte bilag. Link.

I maj-udgaven af FRDKnyt vil medlemmerne desuden kunne læse mere om indholdet af høringen og de perspektiver, den rummer.

Baggrund Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg holdt en åben høring om lagring af kulstof og øget biodiversitet i landbrugsjord. Høringen fandt sted onsdag den 24. april 2019 kl. 9.30-11.00 i Landstingssalen på Christiansborg.

I kan se et kort referat fra høringen på denne side.

Formål

Formålet med høringen var at kaste lys over dyrkningssystemet Conservation Agriculture og mulighederne for lagring af kulstof i landbrugsjord. For at nå Parisaftalens målsætning om en global stigning i temperaturen på højst to og helst 1½ grader er det er nødvendigt at fjerne CO2 fra atmosfæren. En måde er at lagre CO2 som kulstof i landbrugsjord ved brug af dyrkningssystemet Conservation Agriculture. Systemet består af tre grundpiller: Nemlig minimal bearbejdning af jorden, altid at dække jorden af med enten afgrøde eller afgrøderester og et sundt sædskifte med flere forskellige typer afgrøder i kombination med efterafgrøder. Med Conservation Agriculture opnås tillige en øget biodiversitet i agerlandet, ingen eller meget begrænset jorderosion, lille eller intet tab af næringsstoffer, mindre brug af sprøjtemidler og mindre forbrug af diesel til traktorerne.

Program

Programmet med nærmere omtale af indlæggene fra Søren Ilsøe, Jørgen Aagaard Axelsen og Jens Toksvig Bjerre kan læses her

Se et kort referat fra høringen på denne side.

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481