• Hanne Schønning, FRDK

FRDKnyt - november udgave

På Krokstorp Gård AB lidt uden for Helsingborg i Sverige, har planteavlen været drevet med direkte såning, efterafgrøder og et sundt sædskifte siden 2016 - og resultaterne både med hensyn til udbytter, kvalitet og økonomi er gode.

Får du ikke vores blad, så kan du lige her blive medlem, og der vil ikke gå mange dage, før bladet ligger i din postkasse.

Artikler i FRDK-nyt - november 2018

  • FRDK arbejder på alle fronter Leder v/ Søren Ilsøe, næstformand for FRDK - I FRDK er vi i bestyrelsen enige om, at vi skal favne hele spektret af behov og interesser hos vores medlemmer. Der er stadig behov for, at vi også varetager den dyrkningsmetode, som langt den største part af medlemmerne praktiserer. Vi skal især hjælpe de medlemmer, der overvejer eller netop er gået ind i den pløjefri dyrkning. De har et stort og akut behov for viden og erfaringsdeling, og det kan vi i høj grad hjælpe med. Inden længe kommer FRDK med et nyt og spændende tilbud til de landmænd, der overvejer pløjefri dyrkning!

  • Forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt er ikke afvisende for tanken om, at landmænd får indtjening ved at lagre kulstof i jorden - Vi går efter, at vi kan udnytte de 12,9 millioner tons CO2, som er en del af den forpligtelse, vi har fået frem mod 2030, hvor vi skal have reduceret CO2-udledningen med 39 procent, forklarer Lars Chr. Lilleholt. Han uddyber at Danmark i alt skal reducere med omkring 32-37 tons CO2 i perioden. Læs hele interviewet i FRDKnyt.

  • DNA kan bestemme biodiversiteten i en jord

Forsker Tobias Guldberg Frøslev fortalte om de nyeste landvindinger inden for sikker bestemmelse af biodiversitet i eksempelvis jord, ved en fremvisning af de nyeste resultater i projekt Grønne Marker Stærke Rødder. Med DNA-metoden behøver man nemlig ikke at se en art for at fastslå, at den er eller har været i jorden.

  • Metabolitter afgør pesticiders skæbne

En metabolit er et kemisk molekyle, som opstår ved nedbrydning af et andet molekyle. Når der bliver sprøjtet med eksempelvis Boxer eller glyphosat, går nedbrydningen straks i gang. Såfremt en metabolit fra den proces når grundvandet, og den tilladte grænseværdi overskrides, forbydes pesticidet i Danmark.

  • Vejene til mangfoldighed i agerlandet Det lå ikke lige på tungen hos de fleste indlægsholdere på høringen om "Mangfoldighed i agerlandet" torsdag 25. oktober at nævne Conservation Agriculture - selvom det er den mest oplagte mulighed til at øge biodiversiteten i agerlandet. Men det blev nævnt og talt om især i pauserne - dermed er der plads til en tro på en fremtid med langt større biodiversitet i agerlandet.

118 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481