• Hanne Schønning, FRDK

FRDK medlemmer var i Vendsyssel

FRDK havde 20. juni en flok interesserede landmænd med til Vendsyssel for at besøge to meget engagerede værter, som begge praktiserer direkte såning

Fin tilslutning til turen

Søren Christensen i Jerslev

Turen startede hos Søren Christensen i Jerslev.Han driver 285 ha og deltagerne fik her et indblik i Sørens mål for pløjefri dyrkning, nemlig samme udbytte som ved konventionel dyrkning, men med lavere omkostninger til følge.

Conservation Agriculture

Da Søren er inspireret af engelske landmænd, har han valgt, at jorden som udgangspunkt skal dyrkes efter Conservation Agriculture (CA) principper og altså helt uden jordbearbejdning. CA er en internationalt anerkendt betegnelse med en entydig definition og et dyrkningssystem, som verden over vinder stadig mere frem på grund af sine fordele for både landmænd og miljø. De tre grundprincipper er:

1. Minimal forstyrrelse af jorden ved direkte såning

2. Aldrig samme afgrøde to år i træk med mindre det er en flerårig afgøde

3. Jorden altid dækket af planter og/eller planterester

Søren i hestebønnemarken, som stod rigtig pænt efter de tørre forhold

CarbonFarm projekt

Søren er vært i projektet CarbonFarm, der afprøver ConservationAgriculture . I en forsøgsmark er hestebønner etableret efter enten pløjning, harvning eller ved direkte såning. I parcellerne har Søren installeret tensiometre, som måler jordens fugtighed. De pløjede parceller var ved besøget væsentligt mere tørre end de direkte såede ved målingen i 30 cm dybde. I maj var bønnerne i de pløjede parceller større end i de direkte såede. Det har nu udjævnet sig og det bliver spændende at følge i resten af dyrkningssæsonen, der forventes fortsat at være tør.

Se her link til artikel om Søren Christensen i FRDK-nyt marts 2018 s.14

Klitgaard Agro i Hals

Søren er, udover at have sit eget landbrug, også driftleder i markbruget på Klitgaard Agro, som var vært for det næste besøg. Her drives en større svineproduktion samt godt 1.600 ha pløjefrit. Målet er at så en stor del af arealet direkte.

Gode erfaringer med pløjefri dyrkning

Michael Bundgaard fortalte om sin bedrift og deltagerne hørte blandt andet om Klitgaard Agros erfaringer med pløjefri dyrkning og direkte såning på ejendommens forskellige jordtyper. Her var holdningen klar. Det er langt mere dyrkningssikkert med pløjefri dyrkning. Vi arbejder hen mod direkte såning, hvor udbytter måske aldrig er helt oppe at toppe, men til gengæld heller aldrig helt nede! Jorden er desuden langt mere farbar og som Michael udtrykte det: "Her bruger vi kun boots, aldrig gummistøvler."

Vildtstriber i kiler

Klitgaard Agro har praktiseret at udnytte markens kiler som vildtstriber til gavn for vildt og jagtmuligheder. Foruden disse fordele fås nogle mere rette marker, som sammen med faste kørespor (CTF) kan optimere logistikken med mindre spildtid og mindre overlap til følge, og som i sidste ende giver en bedre markøkonomi.

Michael Bundgård viser en vildtstribe, der medvirker til at lave markerne rette. Foto: Niels Damsgaard Hansen

Her følger diverse links omkring Klitgaard Agro

Videoer

  • Omlægning til no-till - Klitgaard Agro (Michael Bundgaard forklarer hvorfor Klitgaard Agro arbejder med NoTill

  • Fordele ved vildttiltag i kilerne på marken - Klitgaard Agro

De to videoer er produceret aug 2016 af Henrik Kryhlmand Knudsen for FRDK

CarbonFarm Projektet er støttet af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481