• Hans Henrik Pedersen, FRDK

30. oktober Tommy Nielsen Hegnsvig (Grindsted). Efterafgrødedemo 2018

Efterafgrøder er sået direkte i stub d. 5. aug. med Kongskilde disc-såmaskine. I resten af marken har Tommy sået sin egen blanding med rug og mange andre arter. Der skal næste år sås majs direkte i efterafgrøden, som derefter nedvisnes. Ved fremvisningen, der starter kl. 13:00 d. 30. oktober vil vi også se en hvedemark, der er sået direkte i majsstub.

Efterafgrødeparceller blev etableret allerede d. 5. august ved såning med Kongskilde disc-såmaskine i vårbygstub. Efterafgrøderne fremstår frodigt men uensartet og er præget af en tør sommer og efterår. Fotos Tommy Nielsen 26. oktober 2018

Mødested: Refshøjvej 59 7250 Hegnsvig (kort)

Tid: Vi starter fremvisningen kl. 13:00 d. 30. oktober. Fremvisning forventes at vare et par timer.

Alle er velkomme.

Del meget gerne arrangement på FaceBook. Her kan du også meddele, at du deltager

Tommy Nielsen driver et kvægbrug på let jord. Såning uden jordbearbejdning samt brug af efterafgrøder skal medvirke til at øge jorden frugtbarhed.

Vi vil udover parcellerne med efterafgrødebladninger fra shopFRDK se på Tommys egne efterafgrøder. I marker, hvor der skal sås majs næste år er sået rug i blanding med en masse andre arter.

Tommy Nielsen har de sidste år sået majs direkte i efterafgrøderne med Gaspardo enkornssåmaskine. Efterafgrøden nedvisnes efter såning. Der er oftest ikke behov for yderligere ukrudtbekæmpelse. Foto: Tommy Nielsen forår 2018

Majsmarken er nu tilsået med vinterhvede, der er sået direkte med Kongskilde disc såmaskinen. Foto Tommy Nielsen 26. oktober 2018

Partner for dagen ved Tommy Nielsen er SAGRO

Dette er et ud af otte efterafgrødearrangementer ved FRDK medlemmer. Se liste.

59 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481