• Søren Ilsøe, Planteavlskonsulent, Agrovi

Spildraps, olieræddike og kålbrok - Fra FRDK nyhedsbrev nr. 27

Hver gang, der jordbearbejdes, sker der en eksponering af gamle rapsfrø, som kommer til at stå som spildplanter hele efteråret.

Opformering af kålbrok i vinterraps er et voksende problem mange steder, og synderen er udråbt til at være olieræddike. Det er imidlertid ikke helt så enkelt, og faktisk er det nok uberettiget, at olieræddike får det meste af skylden, eftersom der snarere er tale om rapsplanter fra spildfrø, der får lov at stå hele efteråret og måske endda vinteren over.

Denne artikel er fra "Spadestikket" Agrovis pløjefri nyhedsbrev:

På fotoet ses en Terra Gold TG-1 efterafgrøde etableret ved harvning i 2017. Alle de røde cirkler er spild-rapsplanter! Foto: Agrovi

Rod så lidt i jorden, som muligt!

Har man en såmaskine, der kan så direkte i halm og stub, så brug den for at formindske dette problem. Halmen bliver ikke nogen udfordring i år!

En halmstrigle, hvor frøene kastes ud foran striglen, kan også fungere rigtigt godt, men det kræver noget jordfugtighed og måske endda en tromling.

Bruges en stubharve eller en kompaktdisk-harve, så gælder det om at køre så overfladisk, som overhovedet muligt. Det vil også have den fordel, at man ikke risikerer at få de små frø placeret for dybt. Ofte ser man en elendig fremspiring af honningurt fordi frøene falder ned i dybe riller efter harvetænderne, og kimplanten dermed aldrig når overfladen!

Unik chance for fantastiske efterafgrøder

Den tidlige høst er en unik chance for at etablere nogle fantastiske efterafgrøder, som virkelig kan bidrage med en stor næringsstofoptagelse. De frivillige blandinger med bælgplanter har tidligere præsteret op til 150 kg N/ha i biomasse over jorden. Hvad vil de ikke kunne opnå i år?

Efterafgrøder er den bedste forfrugt

Samtidig må vi også sige endnu engang, at her i foråret var der tydelig forskel på de marker, hvor der var efterafgrøder forud (selvom de var sjældne) og rene stubmarker uden forudgående efterafgrøde. Der sker virkelig noget med jordstrukturen ved dyrkning af efterafgrøder. Opvarmning og kvaliteten af såbedet forbedres også kraftigt.

Og de store mængder kvælstof bliver tilgængelige ret hurtigt for den nye afgrøde, når temperaturerne stiger, har professor Kristian Thorup Kristensen fra Københavns Universitet helt klart udtalt ved vores GMSR møder.

Tak fordi vi måtte bringe denne artikel fra Spadestikket. Link

Grafik: Agrovi

Nyhedsbrev nr 27, kan man også læse om

  • Skal halmen snittes i år?

  • Etablering af efterafgrøder efter en tør høst

  • En test-efterafgrødeblanding med kvælstoffikserende arter. Vil du afprøve den?

  • Etablering af vinterraps - vent nogle uger

  • Etablering af vintersæd - vent til slutningen af august eller senere

  • Sneglemidlet Ironmax Pro er godkendt

  • En aftentur i Hads Herred

  • Nyt fra hjemmesiden (Groundswell)

  • Rapssåning, LMO demonstration d. 2. august

Der er mange fordele ved at være FRDK medlem. ​Er du endnu ikke medlem?

så kan du blive det lige her.

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481