• Søren Søndergaard, Vestjysk Landboforening

Sortsvalg & sædskifte til efteråret

Allerede nu er der gået gang i salget af sædekorn til det korn, der skal sås i september-oktober måned. Ud over at gå efter en sort med potentiale til højt udbytte er det vigtigt at konstatere, hvordan sorterne er med hensyn til resistens overfor sygdomme som for eksempel DTR (hvedens bladplet) og aksfusarium. Desuden er det værd at overveje sædskiftet, så sædskifte-sygdomme så vidt muligt undgås.

Foto: Dorthe Lisby, 2016

Det er altid spændende at se på egenskaberne for de forskellige sorter af hvede, rug, byg og havre. Især er forholdstallene for udbytte interessante, og det er ofte sådan, at nyeresorter glimrer ved særligt høje udbytter.Derfor kan der være god grund til at interessere sig for at prøve dem af på egen jord. Men måske skal det kun være på en mindre del af arealet i første omgang? Bare for at sikre sig,at den nye sort også fungerer godt på ens jord og med det sædskifte, som praktiseres.

For det er alle egenskaber ved en sort, som til sammen giver det høje udbytte på bundlinjen. De fleste vil jo nok være enige i, at det er mere interessant med kroner og øre på bundlinjen end hvor mange hkg, der brutto bliver høstet pr. hektar. For eksempel kan det være, at der er brug for en sort i vinterhvede med stor resistensoverfor blandt andet DTR og andre svampesygdomme så som Septoria med flere? Eller en sort med stor stråstyrke, så risikoen for lejesæd minimeres?

I vinter- og vårbyg kan det være, at sorten skal have stor resistens overfor skold- og bladplet? Især svampesygdomme er nemlig dyre at bekæmpe med hyppige sprøjtninger selv med lave doser af aktivstof. Kan sprøjtningerne reduceres, er det en fordel for både pengepung og for den tid, der medgår til at passe en afgrøde. Tid er jo også penge - især hvis tiden bliver brugt på en traktor, som skal have brændstof og slides ved brug.

Resistens mod septoria - vigtig!

Ved valg af ny sort i vinterhvede er der behov for især at have fokus på resistens mod septoria. Det ser nemlig ud til, at den ellers gode resistens mod septoria i sorterne Hereford og Mariboss er på retur. Samtidig ser vi stigende resistens hos svampen mod mange af demidler, vi har til at bekæmpe den. Derfor kan vi ikke kun bygge vores sygdomsbekæmpelsepå svampemidler, men skal også bruge sorternes egenskaber aktivt.

Brug SortInfo til tjek af sorterne

Den nemmeste vej til at jonglere med informationerne om de forskellige kornarter og-sorter er at bruge den gratis SortInfo, som ligger klar på nettet døgnet rundt alle årets dage. Den tilgås via.: sortinfo.dk I programmet kan man selv vælge art (alt fra korn til diverse specialafgrøder). Når valg af art er gjort, kan man prioritere den/de egenskaber, man vil have sorterne rangeret efter. Meget nemmere kan det ikke blive at få et godt overblik.

Sundt sædskifte forebygger sygdomme

Med hensyn til sædskiftet er det sådan, at i Conservation Agriculture (CA) må der aldrig dyrkes samme afgrøde to år i træk. Selvom man ikke dyrker efter principperne i CA, er det en god ide at praktisere sundt sædskifte. Fordi sundt sædskifte alt andet lige fører til mindre sygdomstryk og dermed mindre behov for at sprøjte. Er det nødvendigt at dyrke samme afgrøde to år i træk, bliver det ekstra nødvendigt at tjekke resistensen over for de problemer, som er forårsaget af et anstrengt sædskifte. Hvilket blandt andet er DTR - hvedens bladplet, som især truer, hvor hvede følger hvede.

Den historie er tidligere udgivet i FRDK Nyhedsbrev Maj 2017. Får du ikke vores nyhedsbrev, så kan du lige her blive medlem, og der vil ikke gå mange dage, før nyhedsbrevet lander i din mailboks.

16 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481