• Erik Steen Jensen, professor

Samdyrkning af enårige afgrøder – større udbytter med mindre input? - FRDK Fagdag 27. februar

Samdyrkning var en udbredt dyrkningspraksis i Danmark, inden handelsgødning og pesticider blev mere almindelige. Vi kender fordele ved artsblandinger i græsmarker. Med den rette sammensætning af for eksempel korn og bælgsæd kan der tilsvarende opnås en række fordele.

Se program for fagdagen d. 27. februar. Der er endnu et par ledige pladser.

Denne historie er klippet fra vores nyhedsbrev nr. 8, hvor medlemmer også kunne læse om: - Nedtromling af frosne efterafgrøder - Vi har opdateret pjecen om Conservation Agriculture. - HUSK: shopFRDK lukker 28. februar for første runde i år

Hestebønne og vårhvede samdyrket i den samme række. For begge arter er der udsået 50 procent af normal udsædsmængde. Foto Erik Steen Jensen. Vårbyg og ært udsået skiftevis i hver anden række. Foto Henrik Hauggaard-Nielsen, RUC

Fotos: Hestebønne og vårhvede samdyrket i den samme række. For begge arter er der udsået 50 procent af normal udsædsmængde. Foto Erik Steen Jensen. Vårbyg og ært udsået skiftevis i hver anden række. Foto Henrik Hauggaard-Nielsen, RUC

Der kan opnås en række fordele ved at dyrke flere arter samtidigt:

  • Et større udbytte end de respektive renbestande

  • Udnytte lys, vand og næringsstoffer bedre end renbestande

  • Tilføre jorden biologisk fikseret kvælstof

  • Gøre afgrøden mere modstandsdygtig overfor skadedyr og sygdomme

  • Reducere lejesæd og ukrudt sammenlignet med bælgsæd i renbestand

  • Øge dyrkningssikkerhed via kompensationsprincippet

  • Øge biodiversiteten i landskabet

  • Reducere behovet for indsatsfaktorer: energi, gødning og pesticider

  • Øge kvaliteten af afgrødekomponenter

Der er dog også en række udfordringer med samdyrkning af enårige afgrøder som eksempelvis vedrørende sortsvalg, plantebeskyttelse høst og salg af afgrøderne enten blandet eller efter separering.

Det tidligere Forskningscenter Risø havde fra 1980 et forskningsprogram om samdyrkning. I takt med den stigende interesse i Europa for ”bæredygtig intensivering” er der fornyet interesse for samdyrkning. I projekterne ReMIX og DiverIMPACTS vil en række europæiske partnere afprøve både samdyrkning af afgrøder og undersåning af efterafgrøder i forskellige enårige afgrøder.

Jeg vil i indlægget på fagdagen d. 27. give eksempler på samdyrkning i både konventionel og i økologisk produktion. Jeg ser frem til at drøfte mulighederne for igen at få gang i samdyrkning i Danmark. Det kan medvirke til en fødevareproduktion, der bliver mere bæredygtig både miljømæssigt, økonomisk og socialt.

Læs mere om samdyrkning i en rapport udarbejdet af landmand Andrew Howard fra England. Du kan også se en video med Andrews præsentation af rapporten. Se historien fra sidste sommer.

326 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481