• Hanne Schønning, FRDK

FRDK nyhedsbrev nr. 26 beskriver måling af jordens infiltrationsevne

Der er mange fordele ved at være FRDK medlem, og en af dem er, at man løbende igennem nyhedsbreve bliver opdateret med den allernyeste viden indenfor pløjefri dyrkning og direkte såning.

Nyhedsbrev

Det seneste nyhedsbrev lander i dag i medlemmernes e-postkasse. Her kan man blandt andet læse om specialkonsulent Erik Sandals erfaringer med at måle jordens infiltrationsevne på fire ejendomme, som alle deltager i projekt "Sund jord nu og fremover."

Evne til at opfange nedbør

Jordens infiltrationsevne er et udtryk for, hvor god jorden er til at opfange nedbør. På en jord med god infiltrationsevne trækker nedbøren hurtigt i jorden. Dette giver mindre risiko for erosion og slemning af overfladen. Det er en almindelig erfaring, at jord der er dyrket pløjefrit, har en bedre infiltrationsevne end pløjet jord.

Sådan gør man

Målingen skal gennemføres efter såning, når markens vandindhold er tæt ved markkapacitet. Der bankes to rør godt ned i jorden (mindst 5 cm). Herefter fyldes der vand i den store ring (yderst). Dette vand skal mætte jorden omkring det inderste rør, således at vandet herfra ikke kan trække ud til siderne. Herefter fyldes der vand op til kanten af det inderste rør, og dernæst måles, hvor hurtigt vandet synker i det inderste rør. Erik Sandal fyldte 10 cm vand i og målte derefter, hvor meget det har sunket efter henholdsvis 1, 5 og 10 minutter.

Konklusion

![endif]--

På fire projektejendomme er der målt i forskellige vårbygmarker. Der er tale om ret ens jordtyper JB 6. På ovenstående figur er vist hvor meget vandet er sunket efter henholdsvis 1, 5 og 10 minutter i de tre forskellige jordbearbejdningsmetoder direkte såning, harvning og pløjning. På en del af de direkte såede marker var hele vandsøjlen forsvundet allerede efter 5 minutter. Målingerne bekræfter, at jordens infiltrationsevne er væsentlig bedre på arealer, der ikke pløjes. Alle ikke pløjede marker på projektejendommene, har været upløjet i mindst 5 år.

Nyhedsbrev nr. 26

I dagens nyhedsbrev, kan man desuden læse om:

  • Medlemstur til Vendsyssel

  • Veletablering af efterafgrøder - en nøgle til succes

I næste nr. af nyhedsbrevet, vil man blandt andet få noget at vide om halmhåndtering i et tørt år som i år, hvor der nok også vil blive mangel på halm.

Flere fordele

Udover ca. 40 nyhedsbreve pr. år modtager FRDKs medlemmer seks gange årligt FRDKnyt, som indeholder artikler fra både ind- og udland. De bliver desuden tilbudt rådgivning af eksperter samt deltagelse i erfagrupper og på studieture.

Endnu ikke medlem?

så kan du blive det lige her.

165 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481