• Kasper Holm Kristensen, LMO

Hestebønner sået direkte i frøgræsstub

Det kan være udfordrende at etablere en afgrøde i frøgræsstub. Jeg har samlet billeder et par videoer og erfaringer fra et par landmænd, der i år har sået hestebønner direkte med henholdsvis en skiveskær- og en tandskærsåmaskine.

Denne historie er fra FRDK nyhedsbrev nr. 18 udsendt i denne uge

Er du endnu ikke er medlem af FRDK, så kan du blive det lige her.

Christian Arild Madsen, som bor lige syd for Vejle, har løst udfordringen ved at skære hestebønner direkte i den grønne frøgræsstub med en Väderstad Rapid. Jordtypen er JB 7 og marken er i løbet af vinteren blevet afgræsset af kvæg. Hestebønnerne er sået med gødningsskærene på 25 cms rækkeafstand og med knap 40 planter pr. m2.

Samdyrking med havre

Med alle såtudene på Rapiden (12,5 cm afstand) er der er sået 40 kg havre pr. ha. Formålet med at iblande havre er at skygge ukrudtet væk og forhåbentlig samtidigt hæve det samlede udbytte i marken. Forsøjsmæssigt er der også anvendt udsædsmængder af havre på henholdsvis 20 og 60 kg. Med Rapiden sker der en form for tromling med pakhjulene, hvilket beskadiger græsstrået lidt og øger muligheden for en meget sikker effekt af nedvisning med glyfosat, der er foretaget lige efter såning.

Udfordringen i forbindelse med såning i år har været, at jorden meget hurtig blev tør og det kun var muligt at få hestebønnen i 5-6 cms dybde. Havren er sået i 3 - 4 cm dybde. Der var var lidt gødningssnuller tilbage i gødningsskærene. Det gav i starten udfordringer med tilstoppede tude; men efter nogle få hektar var der ikke længere problemer.

Hestebønner sået i frøgræsstub med Vaderstad Rapid. Kilde LMO - YouTube.

Hestebønne sået med tandskær

Morten Mikkelsen, der bor lige nord for Vejle, har sået direkte i gammel frøgræsstub med en Horsch Sprinter monteret med de nye Canadiske GEN 400 såskær. Jordtype på denne mark er JB 7 og opefter. Marken er nedvisnet med glyfosat tidligt forår og sået den 12. april i forholdsvis våd jord. Bæreevnen på marken er rigtig god, og der blev ikke lavet synlige spor et eneste sted. Det er tilstræbt at så i 8-9 cm, men i praksis ligger de i 5-9 cm pga. den store åbning, som såskærene danner. Der er udsået lige knap 40 planter pr. m2 med en tkv på 675. På markerne efter frøgræs er der rigtig mange stankelbenslarver, men normalt er det ikke et problem i hestebønner.

Hos Morten har udfordringen tidligere år været stoppede såskær ved såning af hestebønner. Det er også hørt fra andre, at hestebønner kan stoppe i såskærene. I år har Morten sorteret de store frø fra for at undgå disse problemer, og det ser ud til at have hjulpet. Problemet er reduceret med ca. 90 pct. Om det skyldes de nye såskær eller sorteringen vides ikke. Det gamle såskær var Gen 200. De er udskiftet, fordi Morten oplevede mange knækkede skær. I år har han sået 340 ha uden et eneste knækket skær.

Etablering med tandskær vil hive nogle græstotter op, og rillen kan efterlades lidt åben. Derfor har Morten valgt at tromle lige efter såning. På trods af at marken har ligget urørt siden efteråret, så spirer der stadig en del rajgræs frem, som er nedvisnet dagen inden fremspiring af bønnen. Det forventes, at der vil komme mere græs frem fra græstotter, der er vendt ved såning.

Hestebønner sået i nedvisnet frøgræsstub med Horsch Sprinter. Kilde LMO - YouTube.

365 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481