• Niels Damsgaard Hansen

FRDK-nyt marts udgave

Som nystartet landmand er Søren Havgaard Christensen selvfølgelig opsat på at være økonomisk bæredygtig. Men hans drivkraft er i højere grad at lade naturen gøre mest muligt for at skabe liv og et bæredygtigt miljø. Søren Havgaard Christensen er som forsøgsvært i CarbonFarm projektet en af to landmænd, der portrætteres i marts-udgaven af FRDK-nyt.

Artikler i FRDK-nyt - marts 2018

  • FRDK øger sin indsats - for medlemmerne Leder v/ Søren Ilsøe, næstformand for FRDK - En verden af gavnlig biologi i jorden og opsamling af næringsstoffer i form af spændende efterafgrøder er velkendt, men også under konstant udvikling. Vi finder hele tiden nye måder at bruge efterafgrøderne på, og nye etableringsmetoder, samsåning eller companion cropping skal udforskes. - Der er rigtigt mange opgaver forude for FRDK – og derfor er FRDK også mere og mere involveret i forskningsprojekter og udvikling af nye metoder, så vi konstant kan forbedre vores dyrkning i praksis.

  • Mest muligt med mindst muligt

-Hvis man vil noget nyt, kan man enten lære det fra andre, der har prøvet, eller selv eksperimentere. - Når jeg indimellem vil noget, som andre ikke har prøvet, må jeg så selv prøve mig frem. Og det gør jeg, siger Søren Havgaard Christensen. Lær artiklen

  • FRDK øger sin indsats - for medlemmerne

På generalforsamlingen var der stor opbakning til at øge indsatsen for at skabe mere viden om pløjefri dyrkning, få andel i forskningsmidlerne og lave mere lobbyarbejde med videre. FRDK vil simpelthen skabe yderligere fokus på pløjefri dyrkning til fordel for medlemmernes lønsomhed og agtelse i samfundet som en del af løsningen på tidens udfordringer.

  • Fra plov til direkte såning Martin Molbo, hans markmand, hans gårdråd og bank var på jagt efter omkostninger og kom efter grundige forberedelser til den konklusion, at ploven skulle sælges, og harvning så vidt muligt helt undgås. Nu er han på udkig efter en såmaskine til direkte såning

Jesper Lyngaae, der er markmand ved Martin Molbo, er her i en mark, hvor der har været en efterafgrøde med olieræddike, honningurt og boghvede.

  • Hørt på Plantekongres 2018 Pløjefri dyrkning, efterafgrøder og Conservation Agriculture fylder stadig mere på Plantekongressen. I år var der blandt andet spændende indlæg om nedbrydning af Boxer, forebyggelse mod græsukrudt og gode erfaringer med efterafgrøder til at øge jordens frugtbarhed - Derfor elsker jeg efterafgrøder. Citat fra Martin Hansen fra Øllingsøe Gods

  • De små i den store fødekæde

.. jorden er levende! De mikroskopiske organismer i form af bakterier og svampe

spiller en helt afgørende rolle for omsætningen af planterester med mere

  • Tænk grundigt over køb af maskiner

Det er muligt at reducere maskinomkostningerne ved at droppe ploven og udnytte mulighederne inden for de mange former for leje af maskiner i stedet for at købe dem.

  • Vellykket etablering af efterafgrøder

Det gælder om at få gode efterafgrøder, der blandt andet gør noget godt for jorden og den efterfølgende afgrøde. Hvis det er en lovpligtig eller målrettet efterafgrøde skal den desuden leve op til kravene. Undersåning som udlæg eller såning før høst er oplagte muligheder, hvis det gribes rigtig an Annoncørartikler:

Får du ikke vores blad, så kan du lige her blive medlem, og der vil ikke gå mange dage, før bladet ligger i din postkasse.

278 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481