• Niels Damsgaard Hansen

FRDK-nyt januar udgave


Som pløjefri landmand undrer det Jacob Justesen, at der fra år til år er så stor forskel på resultatet af samme metode til etablering af afgrøderne.- "Jeg mangler viden om hvad, der er årsag til den store forskel, og hvad jeg kan gøre for at blive skarpere på at få succes fra år til år", påpeger han.

Den viden håber han, at CarbonFarm-projektet kan være med til at give ham.

Læs mere om Jacob Justesen og hans baggrund for at deltage i CarbonFarm-projektet i årets første udgave af FRDKnyt.

Artikler i FRDK-nyt - Januar 2018

  • Et spændende år er begyndt – FRDK vil gøre endnu mere for medlemmerne Leder v/ Henrik Terp, formand for FRDK

  • Generalforsamling og fagdag FRDK afholder generalforsamling med tilhørende fagdag tirsdag 27. februar 2018 kl 9:30 hos Centrovice i Vissenbjerg. Her vil dagens program komme til at indeholde både politiske spørgsmål om "hvordan kan pløjefri dyrkning bliver en vigtig brik i fremtidens dyrkning af jorden?" og faglige emner om, hvordan vi bliver bedre rustet til at dyrke pløjefrit, og hvordan CA kan være virkemiddel mod kvælstoftab.

  • Kend dit liv i jorden – en sund jord er gårdens vigtigste ”stald” Seniorforsker Paul Henning Krogh ved Institut forBioscience - Jordfaunaøkologi og Økotoksikologi ved Aarhus Universitet påpeger, at de mange milliarder jordbundsorganismer har stor betydning for at opnå en sund jord, der giver sunde afgrøder med mindst mulig behov for jordbearbejdning og sprøjtemidler mod ukrudt, skadedyr og angreb af svampe. Så spørgsmålet er om dine "husdyr" i marken får nok føde, har optimale skjulesteder og de gode betingelser for at forøges.

  • Opbygning af humus i jorden For at danne stabilt humus i jorden kræves det, at der skal være næringsstoffer til rådighed. Hvis et næringsstof mangler, vil mikroorganismerne i jorden ikke danne humus. Mikroorganismerne vil - for at sikre egen overlevelse - derimod nedbryde humus for at få fat i det næringsstof, der mangler.

  • Imponerende efterafgrøde, efter gødskning (LÆS ARTIKEL) "Skal efterafgrøderne yde maksimalt, er tildeling af kvælstof – efter min mening – helt nødvendigt. I forbindelse med afklipning af efterafgrøden til analyse er det registreret, at der stort set ikke er halm / stub tilbage på jordoverfladen, hvilket viser at ormene virkelig er i arbejdstøjet", siger Karsten Sørensen fra Svinninge.

  • Flere projekter er startet op FRDK og alle andre mangler meget dokumentation for, hvad pløjefri dyrkning formår blandt andet med hensyn til lagring af kulstof i jorden og biodiversitet i agerlandet med mere.

Annoncørartikler:

Får du ikke vores blad, så kan du lige her blive medlem, og der vil ikke gå mange dage, før bladet ligger i din postkasse.

204 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481