• Hans Henrik Pedersen, FRDK

Remix projekt skal lære os mere om samdyrkning.

Roskilde Universitet Center (RUC) efterlyser værter, der vil være med til at demonstrere samdyrkning af afgrøder.

Henrik Hauggaard-Nielsen og kollegaer på RUC er er netop startet i et nyt projekt ”Remix”. Sammen med partnere i 10 europæiske lande skal de demonstrere, hvordan man kan øge biodiversiteten i markerne samtidigt med, at landbrugsproduktionen fastholdes på et højt niveau. Landmænd dyrker i stigende udstrækning efterafgrøder med blandinger af arter. Lad os håbe, at der fremover bliver muligheder for flere arter også i de lovpligtige efterafgrøder. Næste skridt er så, at der dyrkes flere arter, også mens hovedafgrøderne vokser på marken.

Fra Hjemmeside Remix projekt

Fra Remix hjemmesiden

Projektdeltagerne vil rundt i Europa afprøve forskellige koncepter for samdyrkning. I Danmark udføres afprøvninger i samarbejde med projektet ”Grønne Marker og Sunde Rødder”. Remix projektet vil derfor også være til stede ved demonstrationsdagen d. 30. oktober.

Projektet søger 10 landmænd til at afprøve samdyrkningskoncepter. Der udbydes en sæk med Terragold frø til de landmænd, der næste år vil fremvise deres marker. Er du interesseret, så mød gerne op på temadagen.

Henrik Haugaard-Nielsen er observatør i FRDKs bestyrelse.

Remix projektets formidling vil primært foregå på engelsk. Læs mere på:

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481