• Henrik Terp, formand og Søren Ilsøe, næstformand

EU giver pløjefrit landbrug medvind

Efter mange års ihærdig indsats fra FRDK og andre europæiske pløjefri foreninger åbner EU nu op for, at lagring af kulstof i landbrugsjord bliver et vigtigt værktøj til at nå klimamålene.

Pressemeddelelse fra FRDK d. 23. oktober 2017

Danske landmænd får nu mulighed for at udfylde endnu en vigtig rolle - udover at producere fødevarer og andre efterspurgte produkter.

- Vi har i mange år argumenteret for, at landbrugsjorden kan rumme store mængder kulstof, som planterne henter fra luftens indhold af CO2, siger Henrik Terp, formand for Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK).

Men det har været ret svært at få såvel politikere som forskere til at gå engageret ind i den mulighed.

- De har tvivlet, selvom der er dokumentation for lagring af kulstof. Desuden er der mange praktiske erfaringer med at genopbygge og yderligere øge jordens indhold af kulstof, fremhæver Søren Ilsøe, næstformand i FRDK.

Nu det imidlertid ikke længere nødvendigt at argumentere, fordi EU efter alt at dømme vil vedtage, at kulstofbalancen i landbrugsjord og skovbruget fremover indgår som en del af opfyldelsen af EU's klimamål med op til 14,6 millioner ton CO2 i årene 2021-2030.

Pløjefri dyrkning er løsningen

Hidtil er der udledt mere kulstof fra landbrugsjord, end der er lagret.

Det er især på den bedre jord, med ensidig korndyrkning og fjernelse af halm, der er tabt kulstof i store mængder gennem årtier. Den udvikling både kan og skal vendes, fordi det er en trussel mod jordens frugtbarhed på sigt.

- Med en målrettet politisk opbakning kan vi som landmænd gøre noget for såvel klimaet som for vores jord med det, EU nu er tæt på at beslutte, fastslår Henrik Terp.

FRDK mener i den forbindelse, at Danmark bør vælge at give landmændene økonomisk incitament til at dyrke jorden på den mest effektive måde, der også øger indholdet af kulstof.

Danmark kan gå forrest

- Danmark kan gå forrest ved at fremme et system, hvor vi bearbejder jorden så lidt som muligt, hele tiden har jorden dækket af afgrøder eller efterafgrøder og efterlader halmen som foder til regnormene og alle de øvrige jordbundsorganismer, forklarer Søren Ilsøe.

I et sådant system bliver der ikke pløjet, men højst harvet meget øverligt og sået med så lidt forstyrrelse af jorden som muligt.

- Hvis der er politisk vilje til at vedtage ordninger, der økonomisk hjælper til en omstilling, er jeg sikker på, at en stor del af vores medlemmer er meget interesserede i at drive deres jord på den måde, fremhæver Henrik Terp.

Sker det, vil Danmark kunne spille en stor rolle i udviklingen af pløjefri dyrkning og især Conservation Agriculture, som er verdens mest fremtidssikrede dyrkningssystem.

- Så vil langt flere danske landmænd også gå over til at praktisere Conservation Agriculture, påpeger Søren Ilsøe.

Conservation Agriculture går i korthed ud på at så direkte, at jorden er dækket af afgrøde eller afgrøderester året rundt, og at der aldrig er samme afgrøde to år i træk.

Denne figur er en del af det franske initiativ ”4 per 1000”, som den nu forhenværende franske landbrugsminiser Stéphane le Foll, var en vigtig del af, og som Prins Charles fra England også har støttet op om.

Denne figur er en del af det franske initiativ ”4 per 1000”, som den nu forhenværende franske landbrugsminiser Stéphane le Foll, var en vigtig del af, og som Prins Charles fra England også har støttet op om.

Hjemmeside for Initiativet for 4pour1000

Følg og bidrag til diskussionen ved maskinbladet.dk

144 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481