• Hans Henrik Pedersen FRDK og Erik Sandal, LMO

Kvælstofgødskning kan ikke give så højt et udbytte, som efterafgrøder kan

I GUDP projektet OptiPlant blev de samme efterafgrøder dyrket i parceller over tre dyrkningssæsoner. Alle de undersøgte arter og blandinger øgede udbytteniveauet i en efterfølgende vårbygafgrøde. Undtaget er dog rug, der reducerede udbytteniveauet.

Figuren viser udbytteeffekt på vårbyg af at dyrke samme efterafgrøde i tre år.

Det var ikke muligt med øget kvælstoftilførsel at opnå samme udbytteniveau, som der blev opnået ved moderat kvælstoftilførsel i de parceller, hvor blev dyrket efterafgrøder.

Det er ikke muligt med øget kvælstoftilførsel at opnå samme udbytteniveau, som der kan opnås ved moderat kvælstoftilførsel i de parceller, hvor blev dyrket efterafgrøder. Figuren viser udbytteeffekt af tre års dyrkning af efterafgrøder på en følgende vårbygafgrøde

Figur : Udbytteeffekt i vårbyg af forskellige efterafgrøder dyrket tre år i træk. Forsøget er udført i OptiPlant projektet ved værten på Alrø. Kilde: Erik Sandal, LMO.

Se og hør Erik Sandals forklaring af forsøgene.

Kilde: FRDKs YouTube kanal

Fordele ved efterafgrøder

 • Konkurrence imod ukrudt, dels ved skygge men også via udskillelse af allelopatiske stoffer Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse (f.eks. roecystenematode)

 • Opbygning af organisk stof og stabilisering af jorden

 • Jordløsning Bedre jordstruktur og vandholdende evne

 • Bedre infiltration af nedbør

 • Opsamling af næringsstoffer fra dybere jordlag, hvorved det er muligt at reducere tabet af kvælstof, svovl og på sandjord også kalium fra jorden ved udvaskning

 • Større biodiversitet over og under jordoverfladen

 • Forbedret kvælstofudnyttelse

 • Ekstra kvælstof, hvis efterafgrøden indeholder bælgplanter

Ulemper ved efterafgrøder

 • Omkostninger til frø og etablering

 • Mindre andel vintersæd Lavt kvælstofindhold i jorden kan føre til dårlig udvikling af efterafgrøden

 • Langsom frigivelse af kvælstof fra efterafgrøden kan føre til udbyttenedgang det efterfølgende år – særligt på lerjord

 • Risiko for høstbesvær

Denne historie er redigeret fra:

 • Eskild Hohlmann Bennetzen, Hans Henrik Pedersen, (2016). Inspiration og vejledning til pløjefri dyrkning. 68 sider, SEGES, FRDK, LMO. Link

Læs mere om efterafgrøder i:

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481