• Jacob Winther Nymand, FRDK

Husk bestilling af efterafgrøder senest onsdag d. 21. juni i shopFRDK.dk

Salget af spændende frø til efterafgrøder for alle FRDK’s medlemmer drøner derudaf. I shopFRDK har vi spændende arter og blandinger til skarpe priser.

Frem til og med 21. juni er der åbent for salg af frø i shopFRDK. Frøene vil blive leveret senest 14. juli. Der er i år - igen – endnu mere at vælge mellem - både af arter og blandinger, som er lige til at bruge.

Husk bestilling af efterafgrøder senest onsdag d. 21. juni i shopFRDK.dk

Etabler efterafgrøder tidligt.

En god efterafgrøde er efterhånden anerkendt for både at fastholde næringsstoffer i rodzonen og at forbedre jordens dyrkningsegenskaber.

Der hvor der inkluderes bælgsæd, der henter kvælstof fra luften, kan der også hentes en pæn portion gødning til den efterfølgende afgrøde.

For at opnå disse fordelene skal efterafgrøden - hvad enten det er en art i renbestand eller en blanding af arter - etableres tidligt og sikkert. Det er helt afgørende for at få maksimalt udbytte af indsatsen!

Der er efterhånden høstet en del erfaringer med efterafgrøder både herhjemme og i vores nabolande Tyskland og Sverige - hvor landmænd har haft betydeligt bedre vilkår for dyrkning af efterafgrøder. Det er en helt anden snak, som danske politikere også bør gøre noget ved hurtigst muligt ved for eksempel at tillade bælgsæd i alle typer af efterafgrøder.

En tommelfingerregel fra Tyskland siger:

”Sås efterafgrøden én dag tidligere i juli måned, svarer det til en uges vækst i august og væksten i hele september måned under normale vejrforhold”.

Hvis efterafgrøden skal etableres i juli måned, skal det oftest ske før høst af den stående afgrøde. Det er muligt for en række arter og blandinger.

Snegle kan dog udgøre et stort problem ved etablering før høst. Derfor foretrækker mange at så lige efter mejetærskeren. Det bør ske seks til otte timer efter mejetærskeren, da jorden hurtigt udtørres, når afgrøden er væk.

Få udbytte af investeringen

Alene frø til en god efterafgrøde koster fra 500 til 700 kroner pr. hektar, når der bruges fra 30-50 kg frø pr. hektar. Hertil kommer så omkostningerne til etablering, der kan ske enten, efter eller eventuelt med mejetærskeren i forbindelse med høsten.

Før høst kan etablering ske ved udspredning ovenpå jorden, mens etableringen umiddelbart efter høst kan ske med en strigle, en harve eller en såmaskine.

Etablering før høst er at foretrække, når der anvendes en art eller en blanding af arter, som kan spire uden at blive nedarbejdet i jorden. Men pas på, hvis snegle skønnes at udgøre et problem.

Efterafgrøder handler jo - lige som alt andet i planteavlen - om at få et udbytte af investeringen. Gerne både med det samme g på længere sigt.

Snyd sneglene med rug

Mange landmænd har gode erfaringer med at iblande omkring 30 kg rug pr. hektar til deres efterafgrøde, når den sås med harve eller såmaskine lige efter mejetærskning.

Rug spirer hurtigt, og sneglene foretrækker at æde rug frem for andre arter i blandingen. Hvis det er helt galt med snegle, kan bekæmpelse blive nødvendig. Så hold lige så godt øje med efterafgrøderne, som du gør med hovedafgrøderne.

Snittet halm er en fordel

Der er nok en del, der tænker, at snittet halm kan udgøre et problem ved etableringen af efterafgrøder. Men erfaringen er, at snittet halm er en fordel. Både ved etablering før høst og efter høst. Den snittede halm laver nemlig et fugtigt miljø, som giver fremspiringen og de spæde planter bedre forhold.

Så snit bare halmen - den er også foder til mikroorganismerne og regnormene, som er meget vigtige i en sund og levende jord.

Valg af arter og blandinger

Vi har i otte år solgt frø til sine medlemmer (og ikke andre) via shopFRDK.

Det har vi haft stor succes, da vi har et stort udvalg af arter, og priserne har været meget konkurrencedygtige

Nedenfor er der omtale af nye arter, der er kommet med i år. Alle øvrige informationer er på vores hjemmeside: www.shopfrdk.dk

Også salg af økologiske frø

Igennem 2016 og 2017 har FRDK fået flere økologiske medlemmer. Det er dejligt, at foreningen også appellerer til de økologer, der vil kombinere økologi og Conservation Agriculture. Som FRDK ser det, er det den eneste vej frem for økologerne, hvis de skal blive bæredygtige. Efterafgrøder – sædskifte og minimal jordbearbejdning (CA–principperne) er vejen frem, mens pløjning, ukrudtsharvninger og striglinger ikke er bæredygtige.

Øko-sortimentet i shopFRDK er stort og udvides med efterspørgslen. Kig på shopFRDK under økologiske/biofrø fra Freudenberger, og du finder sikkert Danmarks billigste økologiske efterafgrøder.

Spar ikke på udsæden

Alt for mange arealer med efterafgrøder er for dårligt etablerede og har for få planter. En dårlig efterafgrøde opfylder måske lovkravene og dermed en kontrol, men er ellers ikke til andet.Den giver ikke meget jordforbedring og plantemateriale til at øge jordens indhold af kulstof.

En efterafgrøde bør kunne indeholde ca. fire ton tørstof pr. hektar sidst i oktober. Opnår den det, er den rigtig værdifuld – specielt, når der har været kvælstoffikserende arter i blandingen.En sådan eftergrøde producerer og frigiver let - til den efterfølgende afgrøde - omkring 120 kg N, 50 kg K og 20–25 kg P pr. hektar.

Alt dette sker kun i en veletableret efterafgrøde, hvor en passende stor udsædsmængde er afpasset efter de aktuelle forhold.

Besøg www.shopFRDK.dk, Her kan du læse om og bestille efterafgrøder. Shoppen lukker i 2017 onsdag d. 21. juni kl 23,59

Nye arter til sæson 2017

Vi har endnu engang udvidet sortimentet i shoppen. I år er følgende efterafgrøder kommet med i det store udvalg:

  1. Terra Gold TG 6 Olieræddike miks dobbeltresistent, består af sorterne Terranova(80%) og Doublet(20%), Pris pr. kg. 24,75, begrænsede mængder til rådighed.” Først til mølle princip”Sorterne Terranova og Doublet er i de, i de tyske undersøgelser, der tilnærmelsesvis kan kalde kålbrok resistente. Ingen sorter af Olieræddike er 100 % kålbrok resistente. For at kunne sige det, skal der nemlig udtages en jordbundsanalyse, der bliver analyseret for kålbrok sporer, der skal artsbestemmes.

  2. Brune linser; Lens Esculentum. Pris pr. kg 29,25 kr. Udsædsmængde i renbestand er 25–35 kg pr. ha. Linser er en opretstående, kvælstoffikserende plante, der ved stor udsædsmængde er aggressiv overfor ukrudt. Specielt under varme forhold i eftersommeren og efteråret gror planterne eksplosivt. Er god i blanding med Sudangræs (Durra)

  3. Sudangræs, Durra, Sorghum. Pris pr. kg 17,55 kr. – udsædsmængde i renbestand er 15–25 kg pr. ha. Sudangræs er en etårig, urteagtig plante med en stiv, opret vækst, der minder om majsens vækst. Planten er meget tørkeresistent og kræver en varm eftersommer og efterår for at udvikle sig godt. Kan anvendes som ensilage til kvægfoder gerne i blanding med brune linser. Egner sig også som biomasse til biogasproduktion.

  4. Foder Esparsette. Pris pr. kg 13,05 kr. – udsædsmængde i renbestand ca. 100 kg pr. ha og som blandingspartner 15–25 kg pr. ha. Esparsette er en kvælstoffikserende, flerårig urt med opstigende til opret vækst. Rodnettet har en primær, dybtgående pælerod med kraftige vidt udbredte siderødder. God til bier. Har en fantastisk jordforbedrende effekt. Nyere undersøgelser viser, at Foder-Esparsette sammen med andre kvælstofsamlende arter er afgørende for opbygning af kulstof og kvælstof i jorden.

  5. Fodermarvkål Pris pr. kg 64,80kr. Udsædsmængden er 0,5 g pr. m2 (5,0 kg pr. ha). God som dækafgrøde til vildtpleje. Især god til pleje af hjortevildt og harer. Sorten, vi markedsfører, er med medium/kraftig bladandel. Vinterhårdfør med stort indhold af råprotein. Fodermarvkål skal først sås juli. Fodermarvkål bruges typisk som iblanding til vildtblandinger. Fodermarvkål har et dybtgående rodnet, der er godt til at løsne kompakt jord. Planterne dækker effektivt og har stor grøntmasse. Fodermarvkål har en kraftig vækst også til sent på efteråret. Fodermarvkål blomstrer andet år, hvis den overvintrer. Rådyr kan godt gnave planten helt ned, så den ikke overlever vinteren. Fodermarvkål er salttolerant, men trives ikke på kold, våd og sur jord. Husk at fodermarvkål kan opformere kålbrok, og brug derfor ikke fodermarvkål det samme sted hvert år. Fagligt set bør der gå fem år mellem fodermarvkål.

  6. Rørgræs, (phalaris arundincea). Pris pr. kg 80,00 kr. Udsædsmængde er 0,5 g pr. m2 (5 kg pr. ha). En indtil to meter høj græs, hvis blomsterstand er en stor, bleggrøn eller rødviolet anløben top, som er 5-12 cm lang. Toppens grene er udstående under blomstringen og ellers ret sammentrængte. God til vildtpleje og helst i blandinger.

Læs flere artikler om efterafgrøder

286 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481