• Niels Damsgaard Hansen, FRDK

Det pløjefrie areal overgår økoarealet

Interessen for at dyrke uden plov er så stor blandt danske landmænd, at arealet dyrket uden plov er 31 procent større end det økologiske areal, viser 2016-sommertællingen fra Danmarks Statistik

Danske landmænd praktiserer stadig mere dyrkning uden brug af plov. Således blev 284.522 hektar dyrket uden pløjning i 2015-16 sæsonen, viser data fra Danmarks Statistiks 2016-landbrugstælling.

Det svarer til 12,2 procent af det danske landbrugsareal i omdrift - altså den del af arealet, hvor der jævnligt skiftes til en anden afgrøde.

Se opgørelse fra sommertællingen over areal med pløjefri drift og med direkte såning

Tilfredshed med udviklingen

- Vi er særdeles tilfredse med den udvikling.

- For vi og de mange, der går op i miljøvenligt landbrug, ser store perspektiver i netop pløjefri dyrkning, konstaterer Henrik Terp, formand for Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK).

Øget biodiversitet og mindre klimabelastning

Blandt andet fører pløjefri dyrkning til øget biodiversitet i agerlandet og de omkringliggende arealer.

Når den pløjefri dyrkning desuden kombineres med efterafgrøder, får jorden øget sit indhold af kulstof, som kommer fra de store mængder CO2, der er udledt til atmosfæren.

- Vi kan derfor præstere en produktion, som på flere efterspurgte områder er betydeligt bedre end de øvrige dyrkningssystemer, fremhæver Henrik Terp.

Conservation Agriculture er det bedste

Selvom det økologiske areal har sat danmarksrekord med 216.794 hektar i 2016, er det pløjefri areal 31 procent større.

Økologer kan også praktisere pløjefri dyrkning, men meget få gør det, fordi de er nødt til at pløje for at få bugt med besværligt ukrudt.

- Hos os er stadigt flere interesserede i at dyrke efter principperne i Conservation Agriculture, som er det ypperste dyrkningssystem.

- Systemet forener det bedste fra konventionelt og økologisk landbrug, påpeger Henrik Terp. Conservation Agriculture fører til en sund jord, der giver sunde afgrøder.

For de kommende generationer er det også vigtigt, at systemet øger jordens frugtbarhed og dermed sikrer den som fundament for fremtidens produktion af fødevarer.

Pænt areal med minimal jordforstyrrelse

Conservation Agriculture bygger på tre principper:

* Minimal jordforstyrrelse

* Aldrig samme afgrøde to år i træk (med mindre det er en flerårig afgrøde)

* Jorden skal altid være dækket af planter og/eller af planterester

Ved Danmarks Statistiks sommertælling 2016 blev der også spurgt ind til arealet med minimal jordforstyrrelse. Det vil sige arealer, hvor der praktiseres direkte såning uden forudgående jordbearbejdning, og hvor højst 50 procent af arealet bearbejdes ved såningen.

Dette areal var 31.860 hektar, hvilket svarer til 1,4 procent af arealet i omdrift.

- Mit klare indtryk er, at flere og flere landmænd prøver at dyrke deres jord med minimal forstyrrelse.

- De ved godt, at kraftig jordbearbejdning for de levende jordbundsorganismer svarer til, at der kører en bulldozer gennem et parcelhuskvarter, fastslår Henrik Terp.

Det er meget glædeligt, at så mange landmænd vælger at dyrke pløjefrit og dermed også tænker i et landbrug med store fordele for miljø og klima, mener Henrik Terp, formand for Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK).

Figuren giver et hurtigt overblik over de tre hovedprincipper i Conservation Agriculture, der rummer det bedste fra det konventionelle og det økologiske landbrug.

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481