• Hans Henrik Pedersen

Pjece: Regnorme – Den frugtbare jords arkitekter

Læs i denne spændende pjece om de forskellige regnorm, der lever i eller over jorden. Regnorm behøver organisk materiale, for at de kan udføre deres vigtige arbejde, og de bryder sig ikke om hverken harvetænder eller plovskær.

Pjecen er oprindeligt udarbejdet på tysk af "ForschungsInstitut für Biologischen Landbau", FIBL. SEGES har oversat den til dansk.Den meget informative pjecen kan downloades fra LandbrugsInfo fra dette link.

Resume fra pjecen

Følgende tiltag er forudsætninger for opblomstring af regnorme i landbrugsjord:

  1. Tilførsel af tilstrækkelig føde (plantemateriale) til regnorme

  2. Undgå brug af pesticider, der er skadelige for regnorme (*se kommentar herunder)

  3. Anvendelse af jordbevarende metoder, som f.eks.reduceret jordbearbejdning eller ingen jordbearbejdning

  4. Undgåelse af jordpakning og fremme af velstruktureret og iltet jord

  5. Passende gødning i forhold til sted og afgrøde,balanceret håndtering af humus i sædskiftet.

En rig regnorme fauna er nøglen til bevarelse og beskyttelse af en sund jord og til fremme af mange vigtige øko-systemfunktioner i jorden.

*) Vedr. giftighed af pesticider

Pesticider med giftighed overfor regnorm benyttes desværre stadig nogle steder i verden. De er forlængst blevet forbudt i Danmark. I Miljøstyrelsens Rapport 162 fra 2016 blev dokumenteret, at jordbearbejdning har store skadelige effekter på regnorm og andre af jordens organismer. Der blev kun mål små effekter af pesticider på trods af, at der blev sprøjtet med store doseringer.

Læs evt også: Earthworms are more important than pandas (if you want to save the planet).

Kilder:

  • Pfiffner, L. (2017). Regnorme – Den frugtbare jords arkitekter. FIBL, LandbrugsInfo-SEGES,

  • Petersen, S. O., Kjærgaard, C., Elsgaard, L., Munkholm, L. J., Fomsgaard, I. S., Kong, X., Krogh, P. H., & Jensen, J. (2016). Pesticiders vekselvirkning med jordbearbejdning og gødskning. Effekter på fauna og mikroflora, og på udvalgte økosystem-funktioner. Bekæmpelsesmiddelforskning nr 162 fra Miljøstyrelsen.

  • Johnson, S (29 March 2017). Earthworms are more important than pandas (if you want to save the planet), The Independent.

Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481