• Niels Damsgård Hansen

Generalforsamlingen d. 6. marts 2017

FRDK afholdt Generalforsamling d. 6 marts 2017 ved Centrovice i Vissenbjerg. Herunder ses en pressemeddelelse, der blandt andet omtaler valget af to nye bestyrelsesmedlemmer.

Efter Generalforsamling afholdt vi Fagdag med en række interessante indlæg, der er på vej på denne side.

Beretningen fra formand Hans Dahm kan ses her.

Herunder ses en video med klip fra generalforsamlingen

Pressemeddelelse

Pløjefri dyrkning med vægt på faglighed

I sin sidste beretning lagde afgående formand Hans Dahm vægt på, at FRDK er en forening for alle, der ønsker at dyrke pløjefrit og pegede samtidig på, at Conservation Agriculture er alle øvrige dyrkningssystemer overlegen med hensyn til klimavenlighed og biodiversitet i agerlandet

Det var 13. og sidste gang i FRDKs 18-årige historie, at Hans Dahm aflagde beretning som foreningens formand.

- Det er vigtigt for os, at der er stor rummelighed i foreningen.

- Der er et stort spring fra den landmand, der tænker på at droppe ploven og vil harve i stedet for til de, som gør det ypperste, nemlig holder jorden dækket hele tiden og roder mindst mulig i den.

- FRDK er en forening for alle, der interesserer sig det mindste for pløjefri dyrkning, reduceret jordbearbejdning eller Conservation Agriculture forkortet CA hvad enten, det er med kunstgødning og planteværn eller uden.

- Og det forhindrer ikke, at CA er det ypperste, som giver de fleste fordele for såvel landmand som miljøet.

- Vi siger nemlig ikke, hvad medlemmerne skal, det beslutter de helt selv. Vi lægger faglige muligheder frem, lød det til de lige godt 100 deltagere.

Nu over knapt 500 medlemmer

Over årene har FRDK haft et noget svingende medlemstal. Først i 2000-tallet var der lige godt 400 medlemmer, hvorefter medlemstallet gik ned til godt 200.

- De senere år har vi oplevet en støt fremgang, som dog ikke var så stor i 2016.

- Men 30. november 2016 var vi oppe på 472 betalende medlemmer, hvoraf langt de fleste er danske landmænd, berettede Hans Dahm.

En del af landmændene er fra andre europæiske lande som Sverige, Norge, Polen, Rumænien med flere.

Succes med shopFRDK

Udover vigtigheden af at være med i det fagligt udviklende fællesskab i FRDK lægger medlemmerne også vægt på, at de kan købe kvalitetsfrø til efterafgrøder gennem deres medlemsejede shopFRDK.

- Den er udelukkende åben for medlemmer, som til gengæld kan købe mange arter og blandinger af disse til yderst konkurrencedygtige priser, betonede Hans Dahm.

Siden starten har shopFRDK år for år øget sit salg både målt på volumen og værdi bortset fra i 2016.

- Nedgangen skyldtes, at mange slet ikke nåede at så deres efterafgrøder i 2015 på grund af sen høst og dårligt vejr, konstaterede formanden.

Men her i 2017 er der allerede solgt 23 tons frø i første runde.

- Det er langt mere end i de foregående år, så det viser, at vores koncept har sin berettigelse, fastslog Hans Dahm.

Diskussion om økologi

Hans Dahm kom også ind på forholdet til økologi som dyrkningssystem.

- Vi har tidligere hørt kritik for både at være for politiske og for ikke at være politiske. Men vores mål er at påpege det faglige, og det kan nogle gange virke politisk at gøre det, sagde han.

- For eksempel, når vi bebrejder de, der har med økologi at gøre, for at anprise sig selv for egenskaber, som økologien ikke har på nuværende tidspunkt.

- Jeg tænker på klimaeffekten, udvaskningen af kvælstof og biodiversiteten i agerlandet. Det er eksempelvis manipulation, når det bliver påstået, at klimaeffekten skal måles pr. hektar og ikke pr. produceret enhed.

- En økologisk ko skal jo have den samme mængde energi fra sit foder for at producere et kg mælk som en konventionel ko skal. Og så stiger klimabelastningen, når der produceres mindre pr. ha.

- Når det er sagt, vil jeg gerne kraftigt understrege, at vi også er tilhængere af, at naturlige processer bidrager så meget som muligt til dyrkningen af jorden.

- Hvorfor bruge stål, hvis jordbundsorganismer kan give en endnu bedre jordstruktur, større dyrkningssikkerhed og maksimal biodiversitet i agerlandet, lød det spørgende fra talerstolen.

Og formanden svarede selv:

- Vi har således overhovedet ikke noget mod økologien som sådan og ser endda frem til et udvidet fagligt samarbejde.

- Men vi anfægter, at forbrugeren ikke kender hele sandheden, og derfor lovpriser økologien på et falsk grundlag.

- Vi har også flere medlemmer, der dyrker økologisk, ja selv et bestyrelsesmedlem.

Et fornuftigt årsresultat

FRDK havde i regnskabsåret 2015/-16 i alt 3,4 millioner kroner i indtægt og næsten lige så mange udgifter.

- Vi lander på et lille overskud på 2.184 kroner, viste formanden.

Han forklarede, at det efter bestyrelsens opfattelse overordnet set er et tilfredsstillende resultat, da FRDK ikke er sat i verden for at tjene en masse penge.

- Men vi kan jo godt bruge en masse penge, da vi syntes, der er så mange steder, vi kan gøre gavn for jer medlemmer.

- Sagt med andre ord, så kikker vi jo lidt i kassen for at se hvor højt et aktivitetsniveau, vi kan opretholde i forhold til den indtjening, vi har, berettede Hans Dahm.

Generalforsamlingen vedtog efter indstilling fra bestyrelsen, at kontingentet forbliver uændret - altså 1.700 kroner pr. år for alle medlemmer.

To nye medlemmer i bestyrelsen

Efter forslag af kandidater og afstemning valgte generalforsamlingen to nye medlemmer ind i bestyrelsen.

De nyvalgte er planteavler Anne Arentoft Kristensen fra Odder og mælkeproducent Jan Møllegaard Jensen fra Varde. Det er første gang, at en kvindelig landmand er med i FRDKs bestyrelse, og det er også første gang, at en mælkeproducent sidder med i foreningens bestyrelse.

Desuden blev landmand Jesper Thorøe, der også var på valg, genvalgt.

Ud af bestyrelsen trådte Hans Dahm og Michael Meyer, der begge frabad sig genvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv - og det betyder, at der på et møde i bestyrelsen inden for nærmeste fremtid vil ske valg af formand og næstformand.

Hans Dahm aflagde sin sidste beretning som formand for FRDK og kom bredt omkring alle de emner, der interesserer medlemmerne af foreningen. Blandt andet shopFRDK, forholdet til økologi og ikke mindst Conservation Agriculture som verdens vel nok bedste dyrkningssystem.

De godt 100 deltagere i generalforsamlingen og den efterfølgende fag-dag fik en masse viden med sig hjem som inspiration til at komme videre med deres pløjefri dyrkning.

Nye medlemmer i FRDKS bestyrelse Jan Møllegaard Jensen (tv) er mælkeproducent ved Varde med mange gode erfaringer med at dyrke grovfoder pløjefrit.

Anne Arentoft Kristensen driver landbrug ved Odder og er den første kvindelige landmand, der er valgt til bestyrelsen.

På billedet af den nye bestyrelse ses fra venstre Anne Arentoft Kristensen, Søren Søndergaard, Claus Mose, Jan Møllegaard Jensen, Torben Bay Jørgensen, Søren Ilsøe, Henrik Terp, Karl Jørgen Nielsen og Jesper Thorøe.

Yderligere oplysninger hos næstformand Søren Ilsøe, mobil 20 96 03 95 eller sekretær Jacob W. Nymand, mobil 21 55 27 28

Programmet for General forsamlingen:

Kl. 9:00 - Kaffe og brød

Kl. 9:30 - Generalforsamlingen starter

Dagsorden:

1. Valg af stemmetællere og dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed

3. Godkendelse af årsregnskabet og meddelelse af decharge (ansvarsfrihed) for bestyrelsen

4. Behandling af indkomne forslag – skal være foreningen i hænde senest mandag 20. februar 2017.

5. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen (se herunder)

9. Valg af revision

10. Eventuelt

Valg:

Gruppe A – Forskning: Ingen valg

Gruppe B - Planteavlsrådgivning: Ingen valg, Valgt suppleant Kasper Holm Kristensen

Gruppe C – Maskinbranchen, Ingen valg, Valgt suppleant Hans Thostrup

Gruppe D Landmænd

Gårdejer Hans Dahm - Genopstiller ikke

Gårdejer Jesper Thorøe - Genopstiller

Gruppe E Medlemmer uden hensyn til erhverv

Gårdejer Michael Meyer - Genopstiller ikke

Valg af suppleant

Valg af revision: Gårdejer Jens Arne Sørensen, Djursland

Faglig dag 2017: pløjefri dyrkning

142 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481