• Hans Henrik Pedersen

Præsentationer fra faglig dag d. 6. marts 2017

Faglig dag blev afholdt med ca. 100 deltagere i forlængelse af FRDKs generalforsamling

Programmet var sammensat med aktuelle emner både fra praktikere og fra forskere.

Fokus er på, hvordan pløjefri dyrkningssystemer kan blive endnu bedre.

Klik på video herunder for klip fra dagen:

Program (med link til præsentationer)

Introduktion til eftermiddagens program og kort opsummering om Conservation Agriculture. - v. Hans Dahm

Efterafgrøder og mellemafgrøder med flere arter er afgørende for opbygning af en sund jord. Erfaringer fra en både erfaren og eksperimenterende pløjefri tysk landmand.

Landmand Buckhard Fromme, Scheppau Niedersachsen

Kan pløjefri dyrkning og Conservation Agriculture bruges til at reducere klimaeffekt og kvælstoftab?

Jørgen Eivind Olesen, professor Aarhus Universitet, Agroøkologi, Foulum

Erfaringer med direkte såning og håndtering af resistent rajgræs.

Riber Hog Anthonsen, landmand, Djursland (se desuden artikel i FRDK-nyt juli 2016)

Erfaringer med ital. rajgræs Erik Sandal, konsulent, LMO

Ved samdyrkning af forskellige afgrøder og brug af efterafgrøder udnyttes lys, vand og næringsstoffer bedre. Hvilken effekt kan dette have på humusdannelsen?

Henrik Hauggaard-Nielsen, Professor, Roskilde Universitet

Conservation Agriculture og biodiversitet i marken

Tina Houlborg Jørgensen, specialestuderende, Aarhus Universitet, Bioscience, Silkeborg

Afslutning på Opti-Till projektet og præsentation af vejledningen ”Inspiration til pløjefri

Hans Henrik Pedersen, FRDK

Afrunding ved Hans Dahm

Tyske Buckhard Fromme berettede om sine erfaringer med efterafgrøder.

  • For succes skal mellem- og efterafgrøder behandles som en rigtig afgrøde.

  • For at undgå udtørring af jorden er målet, at efterafgrøder er sået senest fire timer efter høst.

  • Efterafgrøde blandinger skal bestå af mindst fem arter

  • Buckhard Fromme har investeret i en såmaskine til direkte såning, så vinterafgrøder kan sås direkte i den grønne mellemafgrøde.

588 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481