• Hans Henrik Pedersen FRDK og Erik Sandal, LMO

Sund jord for et sundt liv, 2. november 2016. Agrovi - FRDK - OptiTill afslutning

n levende jord. Jordens organismer og planterødder kan erstatte den fysiske bearbejdning med maskiner. Det kræver dog, at de får mad og ro til at arbejde. Grafik: Pernille Martiny Modvig, Agrovi Videncenter.

En levende jord. Jordens organismer og planterødder kan erstatte den fysiske bearbejdning med maskiner. Det kræver dog, at de får mad og ro til at arbejde. Grafik: Pernille Martiny Modvig, Agrovi Videncenter.

Se præsentationer fra dagen på Agrovi.dk

Program

  • Velkomst

  • Inspiration fra fransk landmand med mange års fokus på Conservation Agriculture Inspirerende indlæg om intensiv brug af efterafgrøder, direkte såning og et landbrug hvor der tænkes i sammenhænge hele tiden. v/ Sarah Singla, Fransk landmand

  • Hvad har efterafgrødene opsamlet og hvad har de af betydning? Resultater fra Agrovi’s efterafgrødedemo den 27. oktober. Hvad har efterafgrøderne opsamlet og betydningen for jordens sundhed og afgrødernes udbytte og kvalitet. v/ Søren Ilsøe, Agrovi

  • Mykorrhizasvampenes betydning for næringsstofoptagelsen og jordens struktur. Hør om de vigtige svampe i jorden, og deres betydning for planternes evne til at optage næring og vand. v/ Iver Jakobsen, Forskningsspecialist ved KU

  • Økonomi med fokus på bundlinjen. Hvordan fås mere ud af planteavlen? Der skal kigges på bundlinjen og ikke blot på bruttoudbyttet. Torben Nielsen, Agrovi

  • Det har vi lært af OptiTill projektet. Hvad har årene vist om jordbearbejdning, såning og efterafgrøder? v/ Erik Sandal, LMO

  • Rejsen fra ploven til økologisk pløjefridyrkning Nu 15. år uden plov på Svensk Gods i konstant udvikling. Her er 1000 ha med sukkerroer, raps, korn og græsfrø dyrket med direkte såning, strip-till og nu også pløjefri økologi på 240 ha. v/ Josef Appel, Driftsleder på Gårdstånga Gård ved Lund

  • Opsummering og afslutning

40 visninger
Udvalgte nyheder
Indlæg kommer snart
Bliv hængende...
Seneste nyheder
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481