Udfasning af bejdset udsæd til vinterraps i 2018 øgede interessen for såkaldt ”companion cropping”, hvor vinterraps sås sammen med forskellige efterafgrødearter. Vi savner undersøgelser, men erfaringer tyder på, at angreb af rapsjordlopper kan reduceres. Derudover kan...

Danmark mangler egentlige beregninger på konsekvenser og omkostninger ved et forbud mod glyphosat allerede fra 2022. Samtidig er den franske præsident Macron ved at tøve og har offentligt udtalt, at glyphosat ikke kan undværes.

Måske er der allerede alter...

Hver gang, der jordbearbejdes, sker der en eksponering af gamle rapsfrø, som kommer til at stå som spildplanter hele efteråret.

Opformering af kålbrok i vinterraps er et voksende problem mange steder, og synderen er udråbt til at være olieræddike. Det er imidlertid ikke...

Jeg lavede sidste år en video om halms gavnlige virkninger. Se filmen herunder. Økonomien kan for mange være stram i år grundet lave udbytter. Såfremt man vælger at sælge halm i år, er det vigtigt, at dette salg er aftalt ned til mindste detalje, hvis man vil lade andr...

Sådan giver dansk landbrugsjord store miljøgevinster – uden at give køb på en høj produktion. Conservation Agriculture er fremtidens driftsform

Vi har opdateret vores otte siders pjece om Conservation Agriculture. Pjecen er tænkt som inspiration både til landmænd o...

Mere nedbør og lunere vintre vil fremme bestanden af snegle. Dog forventer vi også at få flere tørre somre, og det er absolut ikke noget, sneglene bryder sig om. Dyrkningsforhold, der fremmer sneglenes naturlige fjender, vil muligvis også kunne have en god effekt på sn...

Agrovi og Københavns Universitet vil over de kommende fire år på ejendomsniveau sammenligne tre dyrkningssystemer: Conservation Agricuture, Reduceret Jordbearbejdning og traditionel dyrkning med pløjning. 

Følg projektet på den nye hjemmeside: www.gmsr.dk 

Projektet...

28/02/2017

Annoncørartikel  fra FRDK-Nyt, Marts 2017

Lejesæd i korn koster årligt millioner af kroner i tabt høstudbytte, høstbesvær og ekstra udgifter til tørring og rensning. I år, hvor der er mere kvælstof i posen, er det endnu vigtigere at vækstregulere hvede, byg og rug i de...

Annoncørartikel  fra FRDK-Nyt, Marts 2017

Vær klar til at behandle mod græsukrudt allerede ved vækststart. Store
planter af græsukrudt kræver tidlig bekæmpelse, og det samme er tilfældet,
hvis der er mange ukrudtsplanter at udføre en kvælstofgødskning tæt
på optimum, hv...

Det er en udbredt opfattelse af, at pløjefri dyrkning øger behovet for at sprøjte modukrudt. Men alsidigt sædskifte og dyrkning af gode efterafgrøder muliggør pløjefridyrkning med lavt forbrug af ukrudtsmidler. Overvej også om harvningen lige efterhøst er nødvendig. De...

Please reload

Udvalgte nyheder