Lars Munkholm har i mange år forsket i jord og jordens dyrkningsegenskaber.
Hans erfaring er, at det handler om at nedsætte behovet for jordbearbejdning
ved hjælp af nedmuldning af halm og dyrkning af efterafgrøder

Læs artiklen fra FRDK nyt, maj 2015, s 10-11 

OptiTill p...

Efteråret 2014 bød på spændende forsøg, erfaringer og resultater med efterafgrøder hos en række landmænd med forskellig strategi rundt i Danmark

Læs artiklen fra FRDK nyt, maj 2015, s 14-16 

OptiTill projektet har modtaget GUDP midler fra Miljø- og Fødeministeriet 

01/01/2015

I det pløjefri system skal vintersæden tildeles mere kvælstof tidligt, og der bør foretrækkes gødninger med højt indhold af nitratkvælstof. I vårsæd skal nedfældning af gødning ofres særlig opmærksomhed

 

Læs artiklen fra FRDK nyt, jan. 2015, s 10-11 

OptiTill projek...

Falsk såbed eller anden bearbejdning lige efter høst giver for langt de fleste arter flere overlevende frø i frøbanken end ikke at gøre noget som helst, viser dansk forskning udført af Peter Kryger Jensen, Aarhus Universitet, Flakkebjerg

Læs artiklen fra...

Kristian Tybjerg Hansens erfaring er, at for at få en vellykket efterafgrøde, skal den sås i den eksisterendeafgrøde cirka 14 dage før høst. Han etablerer efterafgrøderne med en 12 meter gyllebom monteret på et trucktårnpåsat to elspredere. Ved etablering af olieræddik...

Succes med pløjefri dyrkning af vinterhvede hænger nøje sammen med den strategi, man udfører i praksis. Græsukrudtet skal ikke have mulighed for at få fat. Læs hvordan det skal gøres

Læs artiklen fra FRDK nyt, sept. 2014, s 6-7 

OptiTill projektet har modtaget GUDP...

01/09/2014

Normalt er der ikke behov for at gøde vintersæd om efteråret, men i et pløjefrit system
med minimal jordbearbejdning kan der dog være tilfælde, hvor det kan komme på tale.
Især vinterbyg kan have behov for tildeling af N-gødning om efteråret

 Læs artiklen fra FRDK nyt,...

01/01/2014

Dette er en fortsættelse af artiklen fra november 2013 udgaven af FRDKnyt om såmetoderne anvendt i OptiTill. I denne artikel er der fokus på såmaskinernes evne til at håndtere halm på jordoverfladen 

 Læs artiklen fra FRDK nyt, jan. 2014, s 6-7 

...

01/11/2013

De forskellige såmetoder i Optitill viste deres formåen ved tre demonstrationer

 Læs artiklen fra FRDK nyt, nov. 2013, s 12-13 

 

  OptiTill projektet har modtaget GUDP midler fra Miljø- og Fødeministeriet