Et nyt studie viser, at det er muligt at binde op mod 5,5 milliarder ton CO2 om året i  klodens øverste jordlag udelukkende ved at pleje og dyrke jorden mere korrekt. Det svarer til de årlige udslip fra USA, der er verdens næststørste udleder af drivhusgasser efter Kin...

I Klimarådets netop offentliggjorte rapport om virkemidler til at opnå 70 procents reduktion i udledningen af klimagasser, indgår eksempelvis Conservation Agriculture slet ikke - årsagen er især manglende dokumentation.

Som det fremgår af ovenstående figur, er det...

FRDK har i årevis argumenteret for, at danske landmænd med fordel kan gøre mere ud af deres efterafgrøder og påpeget, at der er brug for langt større frihed til at sammensætte gode, effektive blandinger med indhold af bælgplanter uden at blive hørt, og det fremmer ikke...

Finland har formandskabet for EU og har netop været vært for et par uformelle mødedage mellem EU's fødevareministre. EU-Kommissionen foreslår en forbedret kulstofbinding som en ny konsekvens- indikator i CAP 2020.

Derfor indeholder reformen af den fælles EU-landbrugspol...

Når udbytterne går ned, eksempelvis ved at dyrke økologisk, skal der mere areal til for at opretholde produktionen, hvilket øger klimabelastningen, fremgår det af flere artikler i Landbrugsavisen 28. september 2019. Desværre har økologerne ingen umiddelbare løsninger p...

Naturen er menneskets bedste ven, i hvert fald når det gælder bekæmpelsen af klimaforandringer. Det er nemlig ikke alt det, vi mennesker udleder, der bliver i atmosfæren. Faktisk er det sådan, at hver gang vi udleder CO2 til atmosfæren, hjælper naturen med at optage de...

Den socialdemokratiske regering har sammen med Enhedslisten, SF og De Radikale mulighed for at skrive sig ind i historien som det flertal, der for alvor rykkede på tidens to vigtigste dagsordener, nemlig klima og biodiversitet. De skal blot tænke Conservation Agricultu...

Merete Hattesen er ugens klummeskribent i MarkPlus. Merete skriver i sin klumme blandt andet:
"Forslaget om en ny støtteordning til en klimavenlig landbrugsproduktion vil i den grad fremme udbredelsen af Conservation Agriculture"

Læs Meretes klumme på Landbrugsavis...

Dette er en reaktion på et indlæg fra Økologisk Landsforening, som blandt andet kan læses i Fyns Stiftstidende

Vi vil gerne understrege, at FRDK ikke har noget imod økologisk produktion, men blot ønsker faglig redelighed i argumentationen om de forskellige produktionsfo...

FRDKnyhedsbrev fik mulighed for at interviewe først Kristian Jensen (Foto: Pressefoto, Venstre)finansminister og næstformand for Venstre og bagefter folketingsmedlem og formand for folketingets udvalg for Energi, forsyning og klima Thomas Danielsen om partiets forslag...