Et nyt studie viser, at det er muligt at binde op mod 5,5 milliarder ton CO2 om året i  klodens øverste jordlag udelukkende ved at pleje og dyrke jorden mere korrekt. Det svarer til de årlige udslip fra USA, der er verdens næststørste udleder af drivhusgasser efter Kin...

I Klimarådets netop offentliggjorte rapport om virkemidler til at opnå 70 procents reduktion i udledningen af klimagasser, indgår eksempelvis Conservation Agriculture slet ikke - årsagen er især manglende dokumentation.

Som det fremgår af ovenstående figur, er det...

På grund af den omfattende Corona virus, har arrangørerne af den 8. Verdenskongres valgt at udskyde arrangementet til næste år.

Foto: Kort over området

FRDK har i årevis argumenteret for, at danske landmænd med fordel kan gøre mere ud af deres efterafgrøder og påpeget, at der er brug for langt større frihed til at sammensætte gode, effektive blandinger med indhold af bælgplanter uden at blive hørt, og det fremmer ikke...

Som nystartet landmand er Søren Havgaard Christensen selvfølgelig opsat på at være økonomisk bæredygtig. Men hans drivkraft er i højere grad at lade naturen gøre mest muligt for at skabe liv og et bæredygtigt miljø. Søren Havgaard Christensen er som forsøgsvært i Carbo...

Som pløjefri landmand undrer det Jacob Justesen, at der fra år til år er så stor forskel på resultatet af samme metode til etablering af afgrøderne.- "Jeg mangler viden om hvad, der er årsag til den store forskel, og hvad jeg kan gøre for at blive skarpere på at få suc...

 "Men før efteråret 2015 tog han, hvad han selv kalder en kold tyrker.- Ploven blev udskiftet med en Claydon såmaskine, der også kan placere gødning og så frø i samme overkørsel, siger han om den store beslutning. Dermed var det nye tider på de 250 hektar, hvoraf de ci...

  

"Jeg kan ovenpå den erfaring konstatere,at vi intet får ud af at harve til vårsæden andet end omkostninger.- Desuden passer vi bedre på livet i jorden, når vi bearbejder den så lidt som muligt.Derfor satser jeg på, at vi fremoverskal så alt vores vårsæd direkte,...

"Jeg kan mærke, at interessen for at dyrke pløjefrit blandt mælkeproducenter er stærkt stigende på vores egn". I det seneste nummer fra FRDK nyt beretter Jan Møllegaard, der er nyvalgt bestyrelsesmedlem i FRDK, om hans erfaringer med dyrkning af grovfoder i en sund plø...

Please reload

Udvalgte nyheder