Hør spændende fremlæggelser og diskussioner om forskellige emner. Podcasts er populære blandt amerikanske landmænd. Du kan også lytte med.

Jeg har hørt interessant Podcast fra følgende to udbydere. Måske du kender andre gode udbydere. Så tilføjer jeg dem gerne til liste...

Et meget interessant flerårigt forsøg fra England viser, at efterafgrøder har positiv effekt på udbytter i de følgende afgrøder. Det gælder dog kun i pløjefri systemer. Når der pløjes, medfører efterafgrøder lavere udbytte i det efterfølgende afgrøder.

Figuren...

Udover parceller med blandinger fra shopFRDK vil vi ved dette besøg se et par marker med Torben Bays egne efterafgrødeblandinger. Vi vil også se på vildt- og blomsterafgrøder, der blev etableret i foråret. Vi starter dog med at se hvede og raps marker, der er sået dire...

Flere af FRDKs medlemmer har i år sået parceller med et udvalg af shopFRDK’s arter og blandinger af efterafgrøder. Vi vil fremvise disse parceller ved vejkantsmøder i slutningen af oktober og start november.

Alle er velkomme ved fremvisninger på datoer og adresser som l...

På dette areal er der sået mange flere arter end hos de øvrige værter. Der er udsået små parceller med 30 arter og blandinger fra shopFRDK. LMO har desuden etableret et landsforsøg med efterafgrøder.
I resten af mark er sået fire blandinger med Horsch Sprinter tan...

Efterafgrøder er sået direkte i stub d. 5. aug. med Kongskilde disc-såmaskine. I resten af marken har Tommy sået sin egen blanding med rug og mange andre arter. Der skal næste år sås majs direkte i efterafgrøden, som derefter nedvisnes. Ved fremvisningen, der starter k...

Søren Christensen såede efterafgrødeparcellerne i tør jord allerede den 9. august. Parcellerne står nu frodigt og forholdsvis ensartet. Ved fremvisningen, der starter kl. 13:00 d. 29. oktober vil vi også se på andre af Sørens marker, der dyrkes efter Conservation Agric...

Udover parceller med blandinger fra shopFRDK vil vi ved dette besøg se et par marker med Anne Arentofts egne efterafgrødeblandinger. Vi vil også se på vildt- og blomsterafgrøder, der blev etableret i foråret. Vi vil diskutere, hvordan kraftige vildtafgrøder og blomster...

Martin Krokstorp har etableret et meget flot areal med efterafgrøder fra shopFRDK. Disse kan ses ved et arrangement d. 22. oktober kl. 13:00. Vi vil i marken også se på samdyrkning i vinterraps, og vi vil høre om landbruget på Krosktorp Gård, der drives efter Conservat...

Næstefter et medlemsskab af FRDK er deltagelse i en erfagruppe den bedste måde at komme i gang med eller at komme videre med pløjefri dyrkning.

Erfagruppe møde med Bente Andersen ved Alfred Olesen, Hornsyld, marts 2018 

Kontakt en af vores special konsulenter og hør om m...