FRDK foreslår fornuftig brug af glyfosat

Alternativerne til glyfosat er enten ødelæggende jordbearbejdning eller andre midler. Men for at imødekomme de mange kritiske røster i den følelsesladede debat foreslår vi i FRDK, at brugen indskrænkes, så der ikke sprøjtes på stående afgrøder op til høst, men kun forud for etablering af nye afgrøder eller ved bekæmpelse af kvik og andet rodukrudt i stubben. Som det er nu, vil et totalforbud mod glyphosat, som er aktivstoffet i blandt andet Roundup, uvægerligt give en række meget uheldige bivirkninger. Når myndighederne eksempelvis godkender medicin eller anden kemi, bliver fordele og ulemper altid vejet op mod hinanden. For det perfekte findes ikke. - Det gælder også for de metoder, vi som

Videoer fra Markdag d. 17. juni: Jord og planters sundhed. Kan vi måle det? Fokus på samdyrkning og

Et par progressive FRDK medlemmer viste på en fuldt booket markdag, hvad de har opnået, og hvad de afprøver med direkte såning, samdyrkning og andet. I CarbonFarm marken stillede vi skarpt på metoder til at vurdere jord og planter. Kan vi se om jord og planter er sunde? Se videoer fra dagen herunder: Vi mødtes ved CarbonFarm forsøget ved Jacob Justesen. Derefter kørte vi forbi Jacobs Remix/samdyrkingsmark, inden vi endte ved Morten Mikkelsen i Lindved. Hos Morten så vi direkte såede marker og Mortens to såmaskiner Videoer fra CarbonFarm marken i Yding Landmand Jacob Justesen, Brædstrup er en af fire værter i CarbonFarm projektet. Jacob fortæller hvordan direkte såning har ført til sikker og

Gode tips til tjek af din jord

Vi skal interessere os meget mere for jordens tilstand end hidtil, var et af flere vigtige budskaber på en markdag 17. juni i regi af projekterne CarbonFarm, Sund Jord og Remix. Et hollænderbor som dette bruges til at udtage prøver af en jordprofil, så man kan se, hvordan jorden er dybere nede. Læs hele artiklen i FRDKnyt september her.

Renere marker giver øget udbytte

Markhygiejne fokuserer på håndteringen af frørester fra majs, raps og korn efter høst, hvor målet er at bringe frøene til spiring og resterne til at nedbrydes så hurtigt som muligt. En reduceret frømængde forbedrer konkurrenceevnen for den følgende afgrøde og kan reducere omkostningerne for herbicider. Cross Cutter Disc i aktion med oprydning og genspiring i stub Læs hele artiklen i FRDKnyt juli her.

Ultra øverlig bearbejdning med tallerkener og tænder

Lemken lancerer et nyt redskab KORALIN til at indarbejde efterafgrøder samt til jordbearbejdning. Ultra øverlig bearbejdning med fuld gennemskæring for effektiv ukrudtsbekæmpelse Læs hele artiklen i FRDKnyt juli her.

Udvalgte nyheder
Kategorier
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481