Videoer af indlæg fra seminar med Jay Fuhrer og John Kirkegaard

Deltagerne ved seminar den 17. januar med de to verdenskendte forskere inden for sund jord, Jay Fuhrer og John Kirkegaard, fik sig nogle gode råd med på vejen, da FRDK i januar afholdte vinterseminar i Daastrup Forsamlingshus i Viby Sjælland. Herunder sendes link til videoer fra de to indlæg, som foregår på engelsk, men med løbende oversættelse til dansk af Søren Ilsøe. Jay Fuhrer til højre forklarer på engelsk og Søren Ilsøe fra FRDK sørger for løbende oversættelse til dansk. Foto: Hanne Schønning, FRDK Jay Fuhrer Specialist i landbrugsjord, amerikanske Jay Fuhrer fra USDA, fortæller i “Managing your farm with the soil health principles”om vejen til en sund og produktiv jord. Se indlæg her

Man skal passe på og holde sig til fakta som forsker

Tre forskere fra Danmark, Sverige og Frankrig forsøger med gradbøjet viden og formodninger at dokumentere, at økologisk jordbrug er det konventionelle overlegent med hensyn til klima og biodiversitet mv. Samtidig undlader de helt at nævne Conservation Agriculture, som forener det bedste fra begge systemer. Nedenstående er bragt som en kommentar til denne artikel og bragt i Effektivt Landbrug tirsdag den 31. marts. I alle dyrkningssystemer spiller efterafgrøderne en meget stor rolle ved at kunne lagre kulstof i jorden, fastholde næringsstofferne, forhindre erosion og øge biodiversiteten. Foto: Niels Damsgaard Hansen I FRDK ønsker vi ikke at gå efter andre - hverken de konventionelle eller øko

Binding af CO2 i overjorden er den glemte klimaløsning

Et nyt studie viser, at det er muligt at binde op mod 5,5 milliarder ton CO2 om året i klodens øverste jordlag udelukkende ved at pleje og dyrke jorden mere korrekt. Det svarer til de årlige udslip fra USA, der er verdens næststørste udleder af drivhusgasser efter Kina. Artiklen er fra Information lørdag den 20. marts 2020 og kan læses her I artiklen kan du læse om "Jorden som den glemte løsning", hvor studiets hovedforfatter Deborah Bossio, udtaler sig til den britiske klimatænketank Carbon Brief. Hun udtaler at den øverste meter i jordlaget indeholder tre gange så meget CO2 som atmosfæren og er sammen med klodens skove og verdenshavene blandt de største lagre af CO2 i vores klimasystem.

Kulstoflagring i landbrugsjord i spil som virkemiddel

I Klimarådets netop offentliggjorte rapport om virkemidler til at opnå 70 procents reduktion i udledningen af klimagasser, indgår eksempelvis Conservation Agriculture slet ikke - årsagen er især manglende dokumentation. Som det fremgår af ovenstående figur, er det meget begrænset, hvor meget landbruget kommer til at reducere sine udledninger frem mod 2030. Der indregnes heller ikke en stor, negativ udledning, hvad efterafgrøder mv. ellers kan give. Vanetænkning og konservatisme Der er meget vanetænkning og konservatisme i den meget omtalte rapport ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion - Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark”, som Klimarådet udgav i starten

Start årets markarbejde med ukrudtsbekæmpelse

Vinteren er ved at være slut, og uanset om det er i pløjede eller pløjefrie vintersædsmarker, står ukrudtsbekæmpelsen snart for. For nogle vil det være en opfølgende strategi fra efteråret, mens det for andre vil være ukrudtsbekæmpelsen for 2020-afgrøden. Det sidste vil være tilfældet for mange i år, da det våde efterår gjorde mange marker ufremkommelige. Rajgræs og vinterhvedes vækst fra primo november til ultimo januar, Kerteminde Læs hele artiklen her.

Brug insektmidlerne med stor omtanke

For at undgå resistens hos skadedyrene og for at beskytte nytte-insekterne, er det yderst vigtigt at anvende skadetærsklerne og tage vejret med i betragtning, før der sprøjtes med insekticider. Læs hele artiklen her.

Mere rug i de danske marker

- stadig flere og flere tager rugen til sig Læs hele artiklen her.

24 spørgsmål til professoren

Glem angsten for pesticider i fødevarer og tænk over, hvad din mobiltelefon tørrer af på dig. Som miljøtoksikolog forsker Nina Cedergreen i stoffers virkning og farlighed, men hun peger på samfundets irrationelle omgang med kemikalier. Når lovgivningen er for stram, går vi glip af nye og bedre stoffer, og når grænseværdier ikke bestemmes af stoffers giftighed men af politik, kommer vi til at bekymre os om det helt forkerte: Nina Cedergreen efterlyser mere viden og færre følelser i vores omgang med kemikalier. Giftigheder Weekendavisen har i et 45 minutter langt interview med Miljøtoksikolog Nina Cedergreen, stillet hende 24 spørgsmål om giftigheder. Hun udtaler blandt andet, at eneste altern

Vejkantsmøder om jordbundskortlægning

Fra Casper Szilas, GPS AgroKom har vi fået denne opfordring til at komme og høre om kortlægning af ler- og humusindhold med bl.a. iScan'er fra Veris Technologies. Møderne, som afholdes forskellige steder i landet, er gratis, men kræver til- og evt. framelding. Det forventes at vare ca. 1-1,5 time, men man kan gå som man vil. Du vil kunne høre om, hvordan jordbunds-sensoren virker, og der vil blive kigget grundigt på jorden og jordbunds-forskellene i de marker, der er blevet kortlagt. Der vil blive diskuteret, hvad man kan bruge resultaterne til i forhold til præcisionsjordbrug og i klimadebatten. GPS AgroKom byder velkommen!​ Flere forskellige steder i landet Bøgelunde (Sydvestsjælland), man

Frankrig åbner for glyfosat til Conservation Agriculture

Der er overraskende nyt fra Frankrig. Landet, der som bekendt var først ude med et ønske om et forbud i EU, og som besluttede, at de ville udfase glyfosat to år før resten af EU. Den franske landbrugsminister Didier Guillaume har netop udtalt, at landmænd der praktiserer Conservation Agriculture stadig bør få lov til at benytte glyfosat. Det er en overraskende og markant udmelding fra en minister, og det bliver spændende at følge udviklingen. Befolkning og politikere ser nu konsekvenser Med store debatter i Frankrig, sågar på TV, er det langsomt ved at gå op for mange i befolkningen og blandt politikere, at der vil være store konsekvenser af et forbud, som f.eks øget erosion, større diesel-f

Ekspert i græs og kløverfrø på kold svensk jord

Der skal kræses for deltaljerne ved stubhåndtering, når der dyrkes frø med ingen eller meget lidt jordbearbejdning har Johannes Barnekow, Sinclairsholm Gods i Sverige, erfaret. Kelly kæde-harven på 9,0 meter i rødkløverstub. Den gør et godt stykke arbejde, når der skal bearbejdes ganske overfladisk. Foto: Johannes Barnekow Læs hele artiklen i FRDKnyt september her.

Jordhälsa workshop i Kristiansstad

Handelsgødning og sprøjtemidler har boostet i produktiviteten i landbruget, men de hæmmer såvel jordens bakterier som svampe, der begge er helt centrale for at opbygge en sund jord, var hovedbudskabet ved en workshop i Kristiansstad i februar. Der var stor interesse for at se nærmere på de medbragte jordprøver. Læs hele artiklen i FRDKnyt september her.

Udvalgte nyheder
Kategorier
Arkiv

© FRDK, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK
Industrivænget 22, 3400 Hillerød
CVR: 25057481